Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REKOspelet

Skapad 2018-01-23 10:11 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Ett spel och samtalsunderlag för att minska matsvinnet.
Förskola

Gläntans och Mossans 5 åringar är anmälda till Reko-Ett hållbart spel. Detta är ett material utgivet av Konsumentföreningen, riktat till 5-6 åringar och handlar om att minska matsvinnet. Mer går att läsa i länk nedan.

Innehåll

 

MÅL

Att barnen ska få kunskap om hur det vi äter och miljön hänger ihop.

Att barnen ska förstå vad som händer med miljön när vi slänger mat.

Att barnen ska reflektera över vad de själva kan bidra med för att värna om miljön.

Att barnen ska få lära sig hur man bäst tar hand om mat.

Att barnen ska kunna vidarebefordra sina kunskaper till andra.

AKTIVITETER

Vi kommer träffas ett par torsdagar framöver och arbeta med barnen utifrån materialet vi fått från Kapten Reko.

Varje omgång börjar med att vi läser ett brev ifrån Kapten Reko som har ett uppdrag till barnen.

Spelomgång 1 "Sopa eller Soppa": Vi introducerar Kapten Reko och berättar för barnen vad vi ska göra under dessa veckor. Vi diskuterar vilken typ av mat som ska slängas och vad som kan användas. Vi kommer även att efter lunchen väga maten vi slängt.

Spelomgång 2 "Kyl, frys eller mittemellan?": Vi pratar om hur mat ska förvaras bäst.

Spelomgång 3 "Titta, lukta, smaka": Vi lär oss hur man kan se om maten är ätbar eller måste slängas.

Spelomgång 4 "Från rest till fest": Vi får tips om hur man kan förvandla matrester till måltider. Vi väger igen maten vi slängt efter lunchen och jämför med första veckan.

Avslutningsvis kommer barnen att bli bjudna på en överraskning! (Om någon av er föräldrar läser vad denna överraskning kan tänkas vara, snälla berätta inte detta för barnen!)

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera med hjälp av lärplattan och lärloggar i Unikum.

 

 

https://www.kfstockholm.se/i-fokus/miljo/minska-matsvinnet/kapten-reko/

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: