Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2018-01-23 10:26 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6
I detta kapitel kommer du lära dig vad decimaltal är. Du kommer också lära dig att en decimeter är en tiondels meter och en centimeter är en hundradels meter. Du kommer också kunna storleksordna olika decimaltal. Du kommer även kunna addera och subtrahera dem.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Centralt innehåll

Positionssystemet för tal i decimalform.

 

Tal i decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 

Centrala metoder för beräkning med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid beräkning med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer. 

Begrepp/språkliga mål

En hel 

decimaltal 

decimaltecken 

tiondel

hundradel 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i:

Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.

 

 

Skriftligt prov i februari. 

Undervisning

Genomgång: Eleverna ska undervisas hur de gör föra att se vad som gör ett tal till ett decimaltal.

 Övning: Eleverna får öva på att hitta olika decimaltal.

 Genomgång: Hur storleksordnar man decimaltal. Intro tiondelar.

 Övning: Eleverna får öva på att göra beräkningar med tiondelar. 

 Genomgång: Eleverna undervisas i hur man kan förtydliga positionssystemet genom att använda sig av tallinjer.

 Övning: Eleverna får öva på hur de storleksordnar tal på tallinjen. 

Genomgång: Eleverna blir undervisade i hur de gör beräkningar med hundradelar och hur de placerar ut dem på tallinjen.

Övning: Eleverna får öva på att storleksordna decimaltal med tiondelar och hundradelar. 

Genomgång: Eleverna lär sig göra addition av decimaltal med hjälp av uppställningar.

 Övning: Eleverna får öva sig på att göra addition av decimaltal.

 Genomgång: Eleverna lär sig göra subtraktion av decimaltal med hjälp av uppställningar.

 

 

 Övning: Eleverna får öva sig på att göra subtraktion av decimaltal. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: