Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ta ställning - Vargar!

Skapad 2018-01-23 10:33 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Vargdebatt - diskutera, reflektera, leta alternativa källor och ta ställning - och motivera ditt ställningstagande :)
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi har nu arbetat med djurens utveckling under några veckor och det är dax att examinera.

Innehåll

Uppgift

Ta ställning och argumentera för eller emot olika frågeställningar runt vargar

 

Material

En uppkopierad sida som heter "Perspektiv vargdebatt" och sedan ska ni själva leta andra textkällor på nätet som ni kan använda när ni skriver uppgiften.

 

När?

Ni får uppgiften och materialet i slutet av vecka 5. En lektion kommer att ägnas åt genomgång av uppgiften och letning av andra källor.

 

Prov

Sista lektionen vecka 6 kommer eleverna på sina datorer i programmet "Digiexam" att få svara på de frågor de bearbetat innan. De får ha med sig den uppkopierade texten samt de andra källor de har :)

Eleven ska på provet bearbeta minst två av de tre texterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ta ställning - Vargar!

På G
E
C
A
Samtala och Diskutera
Eleven kan inte än samtala om och diskutera frågor i text som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor i text som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor i text som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor i text som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter och argument
I diskussionerna i texten ställer eleven inte riktigt än frågor och framför och bemöter inte åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna i texten ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna i texten ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna i texten ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan inte riktigt söka naturvetenskaplig information och använder inte olika källor och för inte enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information och anpassa framställning
Eleven kan inte riktigt använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: