Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning och globalisering år 9 vt 2018

Skapad 2018-01-23 10:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Geografi
Vad är det som får jordens befolkning att öka? Var bor det flest människor och varför är det så? Hur kommer det sig att vissa länder är rika och andra fattiga? Var i världen produceras varor? Hur påverkas miljön? Och framförallt: Hur kan vi lösa de problem som finns på vår jord kopplade till befolkning och miljö?

Innehåll

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet geografi ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Resonera om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och klimatförändringar
 • Undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras
 • Se samband mellan handel i olika delar av världen samt konsekvenser av dessa handelsmönster
 • Resonera om hållbar utveckling och lösningar till miljöproblem
 • Tillägna dig kunskaper om namngeografi
 • Använda geografiska begrepp 

Genomförande och arbetssätt

Du kommer att kunna inhämta kunskaper genom föreläsningar i klassrummet, diskussioner, filmer, övningar, läroboken samt texter om befolkningsgeografi.

Bedömning 

Du visar dina förmågor genom att vara aktiv på lektioner samt genom:

 • Test namngeografi HT2017
 • Inspelade samtal i grupp om befolkning i rika och fattiga länder HT2017
 • Tvärgruppsredovisning om olika varor VT2018
 • Skriftlig inlämningsuppgift om hållbara lösningar VT2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi år 7-9

Rubrik 1

Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ej läst
Resonemang
Bedöms i individuell uppgift
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Resonera om samband
Bedöms i individuell uppgift
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Namngeografi
Bedöms i test
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Resonera om hållbarhet
Bedöms i individuell uppgift
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: