Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema snö.

Skapad 2018-01-23 10:53 i Hedhamre förskola Bollnäs
Förskola
Temat snö valdes efter att personalen observerat barnens reaktioner när den första snön kom. De flesta av avdelningens barn har ingen relation till snö sedan tidigare. Tillsammans ska vi upptäcka och uppleva snön och lära oss massor på vägen!

Innehåll

 

Planering för TEMA SNÖ avd. Solen  Januari-Mars 2018.

 

Nuläge

 

Gör en beskrivning av nuläget.

 

Vi har fått mycket snö ute. Många av våra barn har inte upplevt snö förut och vi ser olika reaktioner. Några vill smaka, andra gråter när de känner på snön. Andra blir överlyckliga när de provar att åka madrass för första gången. Snön väcker helt klart intresset hos barnen.

 

Vad har fungerat bra?

 

Vårt tidigare temaarbete fungerade bra, så vi fortsätter att arbeta på samma sätt.

 

Vad har fungerat mindre bra?

 

Vi väljer att göra en egen planering till våra största barn på avdelningen, eftersom att de är redo för större utmaningar.

 

Mål

 

Vart ska vi

 

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

 

Vi vill fortsätta att hjälpa barnen att bygga sina ordförråd på BÅDA sina språk. Vi vill ge barnen upplevelser. Barnen ska få upptäcka snön och dess egenskaper. Genom att hjälpa barnen att sätta ord på det de upplever, så bygger vi ordförrådet.  Vi vill även ge barnen en god relation till snö (integration). 

 

Syfte

 

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

 

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

 

Vi behöver arbeta språkutvecklande eftersom vår barngrupp talar ytterst lite svenska.

 

 Genom att erbjuda upplevelser så väcker vi förhoppningsvis en lust att fortsätta upptäcka och experimentera.

 

Barnen på vår avdelning är inte ute och leker i snön på sin fritid, många av dem upplever snö för första gången.

 

Genomförande

 

Hur gör vi?

 

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

 

Vilka barn ska delta?

 

Tidsplan?

 

Denna planering riktar sig till den Röda gruppen (De största barnen på solen). Vi arbetar med temat fram till början av Mars.

 

Måla på snö.

 

Ta in snö i baljan .

 

Göra egen snö av bakpulver.

 

Göra snöfärg.

 

Snöboll i frysen.

 

Snöboll i kylen.

 

Filma smältande snö med Imotion.

 

Titta på snö i mikroskop.

 

Dokumentation under lärprocessen

 

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

 

Förskoläraren dokumenterar vid styrda aktiviteter samt vid enstaka tillfällen ex när ett barn återkopplar till tidigare arbete.

 

Ansvar

 

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

 

Avdelningens förskollärare ansvarar för att arbetet genomförs, reflekteras över och utvärderas.

 

 

 

Uppföljning

 

Hur följer vi upp och utvärderar?

 

När?

 

Hur går vi vidare?

 

Avdelningens personal reflekterar över arbetet en gång i veckan vid avdelningens reflektionstid. Arbetet utvärderas i början av Mars efter att temat avslutats. Först då kan vi se hur vi ska gå vidare.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: