Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jung sein

Skapad 2018-01-23 11:07 i Forssaklackskolan Borlänge
Vi jobbar med kapitel "Jung sein" i Mahlzeit C, där vi lär oss ord för egenskaper, pinsamheter m. m.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du kommer nu att få arbeta med temat "Jung sein". Vi kommer att titta på vad ungdomar i tyskspråkiga områden tycker och tänker om kärlek, vänskap, pinsamheter och liknande som upptar en stor del av deras vardag. Du får också lära dig om ungdomslagarna i de tyskspråkiga områdena samt att uttrycka känslor och tankar. Du får också öva på att tala och samtala i olika vardagssituationer. Vi jobbar även med modala hjälpverb.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Detta ska vi lära oss:

  • egenskapsord (och många andra glosor)
  • beskriva en person med hjälp av egenskapsord
  • uttrycka känslor och tankar
  • tala i olika vardagssituationer
  • hur man använder ordbok
  • modala hjälpverb
  • vi repeterar "vanliga" verb

 


Hur ska vi lära oss detta?

Genomgång i klassrum av lärare

Gemensamt och enskilt arbete, läsa, lyssna, tala, skriva

Vad som kommer bedömas

Du kommer bedömas på de punkter som togs upp i Vad vi ska lära oss. Se även matris.

Hur du får visa vad du kan:

- Visa vad du kan på lektionstid
- Läxförhör
- Olika kontroller (läsa, lyssna, skriva, tala)

Matriser

M2
Jung sein

E
C
A
Ordkunskap
Du kan flertalet ord men du har fortfarande vissa luckor i ordförrådet
Du har få luckor i ordförrådet, du kan de allra flesta orden
Du har ett varierat och stort ordförråd
Tala
Du uttalar orden begripligt Du gör dig förstådd när du pratar, du använder korta meningar Du ställer enkla frågor och svarar på dem
Du har ett korrekt uttal Du använder längre meningar Du skiljer på att tala artigt och vardagligt
Du uttrycker dig varierat, du kan t.ex. säga en sak på olika sätt (variation) Ditt tal låter naturligt Du pratar mer utförligt och sammanhängande
Skriva
Du skriver någorlunda begripligt Du skriver enkelt med korta meningar Du skriver enkla frågor och svarar på dem
Du skriver längre sammanhängande meningar Du skriver en enkel sammanhängande text
Du skriver med ett varierat språk
Läsa
Du förstår det viktigaste i texterna men du kan missa en del av helheten och detaljer
Du förstår det mesta i texterna. Du förstår ungefär helheten. Du förstår vissa detaljer
Du förstår både helhet och alla detaljer
Lyssna
Du kan urskilja ord och fraser i tydligt tal i lugnt tempo
Du förstår det mesta i tydligt tal i lugnt tempo
Du förstår både helhet och uppfattar detaljer i tydligt tal och lugnt tempo
Verb
Du kan översätta orden och gör dig förstådd.
Du kan förklara regeln för verben och använder oftast formerna rätt.
Du kan förklara och tillämpa reglerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: