Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika träningsformer

Skapad 2018-01-23 11:12 i Ramsta skola Uppsala
Hälsa olika träningsformer
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Generativ fråga: Hur kan du påverka hur din kropp klarar ett helt arbetsliv?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Vi sitter allt mer stilla och behöver vara medvetna om hur vår kropp fungerar och hur vi kan påverka vår hälsa. Vi behöver röra oss för att må bra och klara av ett långt arbetsliv. För att röra sig mer så behöver vi hitta former för rörelse som passar oss själva. I det här arbetsområdet kommer vi inte gå in på olika idrotters regler eller liknande utan fokusera på olika träningsformer. Inslag av idrotter kommer dock finnas med.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Eleverna tränar sina sociala färdigheter i övningar tillsammans med andra. Elevinflytande får de när de gruppvis ska presentera en egen del av en lektion utifrån det de har lärt sig. Elevinflytande hoppas jag även uppstår när eleverna själva kan göra sina val av hur de tar hand om sin kropp i framtiden. 

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Vad ska eleven förstå efteråt?

Eleven ska förstå att man tränar olika för att uppnå olika resultat med sin träning. Om man vill få bättre kondition, bli starkare, snabbare eller mer rörlig t.ex. 

Eleven ska också förstå fördelarna av att träna allsidigt och inte för specialiserat i tidig ålder.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

Se syfte.

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: Konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning, snabbhetsträning och allsidig träning.

Eleven ska kunna följande fakta: Hur kroppen påverkas vid de olika träningsformerna. Hur man tränar på ett säkert sätt.

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: 

Eleven ska delta under aktiviteterna och utföra de rörelser som innefattas så noga som möjligt. Eleven skall också kunna reflektera över vilka vinster de olika träningsformerna ger.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Vilken användning har jag av de olika träningsformerna i min vardag och i ett eventuellt idrottande.

På vilket vis förbättras min hälsa vid de olika träningsformerna.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Hur eleven deltar och utför rörelser, reflektion över kopplingen mellan träningen, risker med träningen och deras hälsa

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Muntlig feedback under lektionerna och samtal i grupp.

Summativ bedömning: Genom att besvara frågor i en intervju med en kamrat. Genom genoförandet av gruppens aktivitet.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Samtal i grupp inför de olika momenten samt att vi utgår från tidigare undervisning.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Snabbhetsträning - explosiva övningar med mycket knäuppdrag, balans och kontroll

Konditionsträning med puls - pulshöjande övningar

Styrketräning - Tabata med muskelstärkande övningar

Brottning - funktionell styrke, smidighet och konditionsträning

Yoga - rörlighet 

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: 

Idrottshallen och idrottsmateriel används utifrån de olika momenten.

Följande material och tekniker används: 

Anpassad uppvärmning där sker i samband med samtliga moment.

Genomföra en aktivitet med klassen i grupp där val av aktiviteterna och aktiviteternas syfte förklaras.

 

Uppgifter

 • Dina favoritövningar!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Olika träningsformer

Har bedömts
Rörelse
- Lekar, spel och idrotter
Deltar i arbetsområdets aktiviteter och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Deltar i arbetsområdets aktiviteter och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Deltar i arbetsområdets aktiviteter och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Hälsa och livsstil
- Fysiska aktiviteter
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
- Förebygga skador
Kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteterna i arbetsområdet.
Kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteterna i arbetsområdet.
Kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteterna i arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: