Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROCENT

Skapad 2018-01-23 13:18 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Procent.
Grundskola 5 – 6 Matematik
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med "PROCENT”.

Innehåll

Procent

I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera, rita, beskriva och göra beräkningar med procent.

 • att 50 % är hälften,
 • att 25 % är en fjärdedel,
 • att 75 % är 3 fjärdedelar,
 • att 10 % är en tiondel,
 • att 1 % är en hundradel,
 • att det hela alltid är 100 %.

Syftet med undervisningen är att..

 • vi ska få förstålese för procent,
 • vi ska få förståelse för hur man gör beräkningar med tal i procent.

Undervisningens innehåll - Vad?

Målet är att eleven ska:

 • kunna skriva 50 %, 25 %, 10 % och 1 % som bråk och få förståelse för detta.
 • kunna räkna ut hur mycket 50 %, 25 %, 10 % och 1 % är och få förståelsen.
 • kunna räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t.ex. 12 % av 150 kr och få förståelsen. 

Undervisningens innehåll - Hur?

 • genomgångar i grupp och individuellt
 • arbeta enskilt, i par eller liten grupp
 • arbeta både konkret och abstrakt
 • redovisa för varandra i vaoerande gruppstorlek

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: