Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur Idet

Skapad 2018-01-23 13:46 i Luthagens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Utforska djur med hjälp av teknik, estetik och naturvetenskap.

Innehåll

Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken är Luthagens områdes gemensamma tema detta läsår. Barnens intressen för olika djur inne på Idet är utgångspunkten för vårat djurprojekt. 

Vi kommer göra detta genom att använda oss av digital teknik, estetik med kroppen (och ateljén ) och naturvetenskap kopplat till djur.

Frågeställningar:

Hur kan vi använda läsplattan för att utforska djur?

Vad heter djuren och vilka behov har dom?

Hur låter djur och hur rör dom sig?

Vilka olika typer och arter av djur finns det ? 

 

Metoder:

Inom estetiken kommer vi att utforska våran egen kropp och djurens kroppar. Hur kan dem låta och röra sig. Vi använder oss av bilder, musik, rörelsematerial och fantasin för att utforska detta.

Inom tekniken kommer vi att utforska vad en lärplatta är och hur den kan användas och fungerar. Detta genom att fotografera och använda bilderna i dokumentationer och reflektion tillsammans med barnen. Vi kommer också använda oss av qr-koder för att lära oss om djuren.

Inom naturvetenskapen vill vi lära oss om djuren och deras behov. Kan vi lära oss; vad en orm äter? Var sover lejonet? Varför sjunger fåglar? mm ...   Vi kommer att utforska detta genom att vara i naturen, titta på naturen med bilder och filmer, leka djur och prata om dem.

 

 

Mål och syfte:

Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken

Syfte:

•  Genom att sammanbinda naturvetenskap och de estetiska språken få en förståelse för social och ekologisk hållbarhet.

•  Att aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

 

•  Att utmana barnen i deras utforskande att kunna förhålla sig kritiskt och föra resonemang med andra. 

 

Mål:

  1-2 år, minnas, förstå ord och lyssna, berätta, dela med sig och hjälpa.

 

•  3 år, stanna i samtal med andra och kunna delta i resonemang kring hållbarhet.

 

•  4-5 år, kritiskt granska och värdera konsekvenser av handlingar kopplat till hållbarhet. 

 

Luthagensförskolas mål och syften

 

Naturvetenskap och estetiska språken

 

Syfte :

Genom att sammanbinda naturvetenskap och de estetiska språken få en förståelse för social och ekologisk hållbarhet.

Att aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

 

Att utmana barnen i deras utforskande att kunna förhålla sig kritiskt och föra resonemang med andra. 

 

Mål:

-Lägga en grund för att barnen ska kunna uttrycka sina tankar och funderingar på olika sätt utöver det talade språket t ex genom bild, musik eller dans.

 

-Lägga en grund för att barnen ska ha en förståelse för varför de ska värna om miljön och naturen.

 

Teknik

Syfte:

Att barnen skall få möta  digital teknik  naturligt i vardagen för att skapa  en förståelse och kunnande hur den kan användas.

 

 

Pedagogernas förhållningssätt till lärplattan är riktad mot barnens lärande och utforskande.

 

Mål:

 

Kan använda läsplattan för att gör en enklare dokumentation av sitt utforskande eller lärande, med stöd av en pedagog. Barnen ser tekniken som ett stöd i sitt utforskande.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: