Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En tur till vuxenlivet.

Skapad 2018-01-23 13:53 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Ni är 3-4 stycken som ska dela en lägenhet i Uppsala. Några ska plugga, någon ska jobba. Det är mycket ni måste fixa......

Innehåll

En tur till vuxenlivet – kunskapskrav 

E. Eleven väljer tillvägagångssätt  och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. 

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomin. 

 Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundlägganderättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer. 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar utifrån frågor som rör en hållbar, social, ekonomisk och ekologisk utveckling. 

 

C. Eleven väljer tillvägagångssätt  och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. 

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomin. 

 Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundlägganderättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer. 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar utifrån frågor som rör en hållbar, social, ekonomisk och ekologisk utveckling. 

 

A. Eleven väljer tillvägagångssätt  och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. 

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomin. 

 Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundlägganderättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer. 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar utifrån frågor som rör en hållbar, social, ekonomisk och ekologisk utveckling. 

 

Allt eftersom vi arbetar med uppgifterna kommer de att läggas ut.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Introduktion

  • Uppgift 1

  • Uppgift 2

  • Uppgift 3

  • Uppgift 4

  • Uppgift 5

  • Uppgift 6

  • Uppgift 7

  • Koll på pengarna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: