Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 7 Ma Geometri och Algebra

Skapad 2018-01-23 14:39 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Matematik kurs vt2018 Geometri & Algebra
Grundskola 7 Matematik
Geo = jord, och Metria = mäta är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har. Geometrin var en av de två ursprungliga matematiska delarna. Den andra delen av kursen omfattar Algebra. Algebra kommer från arabiska och betyder återställande eller förenande, detta syftar på atta man flyttar termer mellan vänster och högerled för att lösa ekvationer. Ordet "al-jabr" förekom första gången i ett verk för 1200 år sedan!

Innehåll

 Jä vt 17 åk 7 Ma Geometri och Algebra

Mål för elev

- Att kunna använda prefix och olika enheter för längd, vikt, volym, tid och hastighet.

- Att kunna lösa hastighetsproblem

- Att kunna mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva

- Kunna beräkna vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

- Beskriva olika slags vinklar, trianglar och fyrhörningar

- Beräkna omkretsen av olika geometriska figurer

- Räkna med skala

- Att använda prioriteringsregler

- Tolka och skriva uttryck med variabler

- Förenkla uttryck

- Lösa ekvationer med balansmetoden

- Lösa problem med ekvationer

- Att tolka och skriva uttryck från mönster samt lösa dessa

Genomförande 

Vi har gemensamma genomgångar  Eleven arbetar parallellt enskilt och i grupp i boken. Vi använder spel eller övningar på datorerna för att digitalt träna innehållet på arbetsområdet. Du har möjlighet att visa dina kunskaper under diskussioner och vid genomgångar under lektionerna. Kursen avslutas med ett skriftligt prov i vecka nio den 3/3

Bedömningen avser din förmåga att:

 • ha kunskaper om matematiska begrepp.
 • välja och använda matematiska metoder.

 • lösa problem

 • resonemang 

 • kommunicera matematik

Innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Likheter och Ekvationer. Variabler och uttryck.
 • Förenkling av uttryck.
 • Problemlösning med hjälp av ekvationer. Geometri, mönster och ekvationslösningar till dessa problem

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Matriser

Ma
Jä vt18 åk 7 Ma Geometri och Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har kunskaper om matematiska begrepp som är
Du kan hantera och förklara de mest grundläggande begreppen som till exempel vinkelsumman hos en triangel eller lösa en enkel ekvation grundläggande
Du kan namnen på de grundläggande figurerna t.ex. de olika trianglarna och fyrhörningarna. goda
Du kan skal-begreppen och alla andra begrepp som vi arbetat med när det gäller geometri och algebra. mycket goda
Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder som är
Du använder en metod som inte alltid fungerar. Du provar dig fram och har ibland inte någon direkt fungerande metod. i huvudsak fungerande
Du använder metoder som fungerar men det kan vara fel enheter som används. I de flesta fall kommer du fram till ett korrekt svar. ändamålsenliga
Du hittar alltid metoder som fungerar och som snabbt gör att du kommer fram till ett korrekt svar. ändamålsenliga och effektiva
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett
Du finner ett samband mellan variabler och texten.Du behöver inte alltid komma fram till ett korrekt svar. i huvudsak fungerande sätt
Du löser en uppgift och kommer i de flesta fram fall till ett korrekt svar. Dina lösningar kan ibland vara svåra att följa och innebär ibland en viss prövning. relativt väl fungerande sätt
Du löser uppgifterna på ett sätt som är generellt. Du har korrekta enheter i svaret. väl fungerande sätt
Resonemang
Du kan framföra och följa matematiska argument som
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt
som fördjupar resonemangen
Kommunikation
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett
Dina tankegångar framkommer med viss svårighet och kan följas. i huvudsak fungerande sätt
Dina tankegångar framkommer och går att följa. Du kan ibland förklara skillnader mellan olika lösningsmetoder. ett ändamålsenligt sätt
Dina tankegångar framkommer tydligt och är lätta att följa. Du kan förklara skillnader mellan olika lösningsmetoder och motivera det mest ändamålsenliga. ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: