Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-01-23 17:15 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi lär oss hur argumenterande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av, vilka knep man brukar använda. Vi avslutar arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Argumenterande text, vad är det?

I en argumenterande text finner du argument och diskussion av ett ämne.

Syftet är att övertala andra, att välja sida och presentera argument.

Strukturen i en argumenterande text är: argument, ev motargument och slutsats.

Sammanlänkande ord som är bra att använda är: för det första, för det andra, dessutom, emellertid,  å andra sidan.

Andra språkliga drag som kan vara bra att använda är språk för att övertyga: det är uppenbarligen fel att... det är utan tvekan så att....

Syfte

Du tränar på att:

 • framföra en åsikt/tes och finna stöd för den med varierande och trovärdiga argument.
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • använda språkliga normer och strukturer (skiljetecken, interpunktion, meningsbyggnad).
 • söka information från källor och använda det som stöd i argumentationen.
 • framföra ditt tal med inlevelse, övertyga och påverka åhörarna.
 • ge kamratrespons med modellen "Two Stars and a Wish".

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om argumenterande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

LÄSFÖRSTÅELSE: Vi läser argumenterande texter för att exemplifiera hur en argumenterande text kan se ut.
GENRE OCH BEGREPP: Vi går igenom hur man bygger upp en argumenterande text med tes, åsikt, argument från inledning till slutord.  Vad ska man tänka på? Vad ska finnas med?

SKRIVFÖRMÅGA: Du skriver en argumenterande text. Du kan behöva finna stöd för dina argument. Du skriver fullständiga meningar och använder skiljetecken korrekt. Du väljer ord och formuleringar efter syftet och mottagare.

TALFÖRMÅGA: Du håller ditt argumenterande tal för att försöka påverka och övertyga dina lyssnare om din tes.

HÖRFÖRSTÅELSE  OCH METAKOGNITION: Du lyssnar aktivt efter den argumenterande textens röst och avsikt, du tar ställning för- eller emot, samt att du ger kamratrespons på argumenterande texter med modellen ""Two Stars and a Wish".

 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna berätta om de språkliga drag en argumenterande text har.
 • Skriva och organisera en argumenterande text.

Bedömning

Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

På väg
E
C
A
Struktur
Du kan skriva en rubrik men den sammanfattar inte innehållet. Din text saknar en röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du delar inte in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken bra.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet mycket bra. Din text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Du visar att du kan dela in din text i stycken mycket bra.
Inledning/bakgrund
Din text saknar inledning och/eller en åsikt. Du saknar en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt med ett eller flera exempel.
Argument
Du har presenterat något enstaka argument i din text.
Du har presenterat dina argument i din text men du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har presenterat argument i din text och du visar att du kan förklara dem kortfattat med något exempel.
Du har förklarat och underbyggt argumenten tydligt i din text. Du har med något motargument samt besvarar detta.
Avslutning
Din text saknar en sammanfattande avslutning.
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Du har med en avslutning som tydligt sammanfattar din text.
Sambandsord
ex. därför att, eftersom, tack vare att, på grund av att, för att
Din text saknar sambandsord.
Du har med något enstaka sambandsord i din text. Du behöver bli mer säker på dessa och när de används.
Du har med några passande sambandsord i din text.
Du har med flera passande sambandsord i din text. Du visar säkerhet i att använda dem.
Skivregler
Du använder inte skiljetecken. Texten innehåller många stavfel. Det saknas variation i ditt språk.
Du använder skiljetecken på ett osäkert sätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text. Det finns lite variation i ditt språk.
Du använder skiljetecken med viss säkerhet. De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten. Du försöker variera språket.
Du använder skiljetecken på ett säkert sätt. Du visar att du är säker på din stavning. Du varierar språket på ett säkert sätt.
Språkliga knep
- känsloladdat språk - upprepningar - retoriska frågor - överdrifter - grupper om tre - statistik och siffror
Du har inte använt dig av något knep.
Du har använt dig av något enstaka knep.
Du har använt dig av flera knep.
Du har använt dig av de flesta knepen med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: