Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min kropp

Skapad 2018-01-23 17:40 i Bohus förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Vi kommer att jobba med att utveckla och stärka barnen i sin kroppsuppfattning och alla känslor som kan upplevas i den. Vi vill göra dem uppmärksamma på vad som är "privata" delar. Rädda Barnen har ett materiel som heter Stopp min kropp som vi kommer att använda oss av i undervisningen. Vill också utveckla deras motoriska förmågor och förståelse för vikten över att värna om sin hälsa och vad det är som påverkar att kroppen mår bra. Det kommer också att bli spännande att ta reda på vad som händer med maten vi stoppar i oss och hur vi ser ut inuti.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vår barngrupp består i nuläget av 20 barn i åldrarna 3-5 år. Många av dem är intresserade och nyfikna på sin kropp och visar detta både i handling och genom att ställa frågor. Mycket tid går till att upptäcka hur den egna kroppen fungerar, vad den kan göra och inte kan göra. Att lyssna när någon säger nej, vad det än gäller är inte helt självklart för alla. Att jobba med kroppen känns för oss som ett aktuellt tema som också utgår från barnens intressen.

Mål

 

Omformulering av läroplansmål

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att själv vilja lösa och finna olika vägar på sina problem

Utveckling pågår när varje barn upptäcker hur kul det är att röra på sig

Utveckling pågår när varje barn visar förmåga att lyssna på andra och visar förståelse för vad ett Nej betyder

Utveckling pågår när varje barn själv kan beskriva olika lärdomar han/hon  tillägnat sig i verksamheten

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Dela barnen i smågrupper

Använda oss av materialet "Stopp min kropp"

Skapande aktiviteter inom bild

Vi kommer att beställa lekmaterial som anknyter till temat

Miniröris och andra rörelselekar minst en dag i veckan

Sång och musik

Vi kommer att läsa böcker som handlar om " Liten " och Vännerna i Kungaskogen går på utflykt.

Inspirera till lek som knyter an till temat, tex "doktorslek"

Samtal och reflektioner tillsammans med barnen 

Använda oss av friendydockorna när vi pratar känslor

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: