Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Näringskedja år 1

Skapad 2018-01-23 17:54 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vem äter vem? I detta arbetsområde kommer du att får lära dig vad näringskedja och näringsväv är. Du kommer att få veta vad näring har med saken att göra.

Innehåll

När: hel- och halvklass under januari 80min/ veckan

Näringskedja-näringsväv

 

Vad vi ska lära oss

Vi ska lära oss vad näringskedja och näringsväv är samt visa på de samband som finns mellan olika arter i dessa.  

Hur vi ska lära oss

 • titta på och samtala utifrån en Power Point
 • tillverka näringskedjor tillsammans
 • Arbeta med  näringskedjor och näringsvävar genom att använda bild och i NO-boken

Begrepp i arbetsområdet

 • Producent,
 • konsument,
 • toppkonsument,
 • näringskedja,
 • näringsväv

Bedömning

Du kommer att muntligt få berätta utifrån en bild vad en näringskedja är. Eleven ombeds använda de begrepp som tillhör arbetsområdet. 

 

Förmågor som vi övar i arbetsområdet

Kommunikativa förmågan

 • Eleven kommer att få öva på att berätta om en  näringskedja.
 • Eleven kommer att få öva att resonera tillsammans.

Begreppsförmågan

 • Eleven kommer få öva på att förstå och använda sig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde.
 • Eleven kommer att lära sig vad orden betyder och träna sig på att använda orden när eleven pratar och klipper/klistrar eller skriver. 

Analysförmågan

 • Eleven kommer att få öva på att visa på sambanden i näringskedjan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Näringskedja- näringsväv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Orsak och konsekvens, se samband
Du visar med stöd att du vet vad en näringskedja är.
Du visar att du vet vad en näringskedja är.
Du visar att du vet vad en näringskedja är samt har förmågan att själv visa hur en näringskedja är uppbyggd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: