Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 - Division

Skapad 2018-01-23 20:32 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få lära dig delningsdivision och innehållsdivision. Vi ska även lära oss om delar av helhet och bråk.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

Du ska få förståelse för hur division fungerar och kunna använda räknesättet vid enkla beräkningar.

Du ska förstå att division har ett samband med multiplikation.  

Du ska lära dig begreppen täljare, nämnare, kvot och dividera. 

Du ska lära dig om delar av en helhet och del av antal.

Du ska lära dig hur delarna kan uttryckas som enkla bråk.

Du ska lära dig hur man kan använda enkla bråk i vardagen.

 

Under arbetets gång kommer vi att:

Vi kommer att göra praktiska övningar med bråkmateriel och uppgifter i boken.

Vi kommer att jobba med problemlösning både enskilt och i grupp.

 

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Du kommer att få göra en diagnos efter kapitlet och även redovisa muntligt vid gemensam problemlösning.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Använda division vid beräkningar och att välja rätt räknesätt vid problemlösning.

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3 eller 6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: