Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GK, TK & TD GPP 17/18

Skapad 2018-01-24 06:47 i Frennarps förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola

Innehåll

Varför?

Vi väljer att fortsätta att arbeta med naturvetenskap för att vi upplever att både pedagoger och barn behöver utforska, undersöka och utmanas tillsammans i ämnet. Eftersom det framkom vid pedagogernassjälvskattning och i utvärderingen av föräldraenkäten att matematik och teknik var ett utvecklingsområde, väljer vi att fokusera och tydliggöra dessa ämnen i våra projekt. 

Syfte/Mål

 

För barnen

 

 

Vi vill fortsätta att väcka intresse och nyfikenhet kring naturvetenskap samt synliggöra matematik och teknik i våra projekt och den vardagliga verksamheten. Vi vill uppmuntra och utmana barnen att undersöka och utforska samt ställa hypoteser inom dessa områden för att skapa förutsättningar för ett förändrat kunnande. 

För pedagogerna

Vi pedagoger läser relevant litteratur för att utmana oss själva och barnen.

 

Ställa utmanande frågor som väcker barnens nyfikenhet samt att medvetet använda naturvetenskapliga och matematiska begrepp och arrangera lärmiljöerna. 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, likt som sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: