Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordonens fysiska fenomen i rörelse

Skapad 2018-01-24 07:48 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Vi har upptäckt barnens intresse för fordon i rörelse. En del barn har nämnt hur fordonen rör sig och vi vill tillsammans med barnen utforska detta i olika tekniker genom fordonens fysiska rörelse.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

Utforska fordonens fysiska rörelse

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

 

Barnen har visat intresse på hur fordonen  rör sig. De kör snabbt ner för ramperna och backar med bobbybilarna. För att visa effekten av hur fordonen rör sig har barnen fått köra i färg på papper. Vi tillsammans med barnen reflekterade kring vad som hände på pappret. Vi pedagoger presenterade  att spåret från fordonet bildade ett mönster. Vi kommer att fortsätta vårt projekt med fordon i rörelse där vi tillsammans utforskar hur vi kan påverka fordonets rörelse och drivkraft.

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Att barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Vi vill att barnen ska få en förståelse för rörelse genom att utforska det fysiska fenomenet "rulla". 

Vi vill att barnen ska förstå att ett fordon har hjul som rullar när det förflyttar sig.

Utifrån var barnens ålder och kunskaper utvecklar vi vidare varför fordonet rullar.

Genom dokumentation vill vi se ett förändrat kunnande hos varje enskilt barn.

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi kommer att använda oss av olika skapande tekniker.

Utforska hur fordonen rör sig i vår närmiljö.

Genom samtal och utforskning i mindre grupper, arbetar vi inom kärnämnet kommunikation.

Vi arbetar transdisciplinärt där vi på ett kreativt sätt kommer att använda olika skapande tekniker för att barnen ska få möjlighet till ett lärande genom fordonens fysiska rörelse.

Vi kommer att hålla i lektioner där vi på olika sätt visar hur ett fordon rullar.

Vi uppmärksammar när barnen spontant diskuterar och utforskar, på olika sätt, det fysikaliska fenomenet "rullar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Övrigt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: