Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i matematik år 4 vt 2018

Skapad 2018-01-24 09:24 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i matematik år 4, för vårterminen 2012.
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Mål 1: Att eleven förstår, kan använda bråk och förstår talraden upp till 10 000.

Vilket innebär:
Att jag är säker på och kan räkna upp till 10 000.
Att jag kan använda tecknet för "ungefär lika med".
Att jag kan bedöma om ett svar är rimligt.
Att jag vet vad bråk är och kan räkna lättare bråktal. 

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den förstår talraden upp till 10 000.
Att eleven kan använda tecknet för "ungefär lika med". 
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den kan bedöma om ett svar är rimligt.
Att eleven förstår vad ett bråk är och kan räkna lättare bråktal. 

Mål 2: Att eleven behärskar de fyra räknesätten och kan se ett samband mellan dessa.

Vilket innebär:
Att jag kan de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.
Att jag förstår att addition och subtraktion hör ihop.
Att jag förstår att multiplikation och division hör ihop.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar. 

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den kan räkna med de fyra räknesätten.
Att eleven visar förståelse för att addition och subtraktion hör ihop.
Att eleven visar förståelse för att multiplikation och division hör ihop.

Mål 3: Att vara säker på den analoga och digitala klockan.

Vilket innebär:
Att jag kan den analoga klockan.
Att jag kan den digitala klockan.
Att jag kan räkna ut skillanden i tid mellan två klockslag.
Att jag kan läsa av en tidtabell.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi använder oss av uppgifter i böcker.
Vi använder oss av olika övningar på datorn.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven är säker på både den analoga och digitala klockan.
Att eleven kan räkna ut skillanden i tid mellan två klockslag.
Att eleven kan läsa och förstå en tidtabell.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: