Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liseberg

Skapad 2018-01-24 09:36 i Utbildning Förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Projekt/Tema

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Efter sommaren var det flera av barnen som delade med sig av sina erfarenheter av Liseberg. Då vi märkte av att det ledde till mycket dialog och flera spännande reflektioner valde vi att skriva ut bilder från Liseberg för att stötta och utveckla diskussionerna. 

Mål


Se koppling läroplansmål.


 

Omformulering av läroplansmål

Vi vill ta tVi vill stötta barnen i att dela erfarenheter med varandra och samtala kring upplevelser och tankar.

Vi vill ge möjlighet att reflektera över upplevelserna på flera olika sätt tex genom konstruktion eller bild.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer sätta upp bilder på attraktionerna på Liseberg för att kunna förstärka 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: