Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blockhusruta

Skapad 2018-01-24 09:39 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
I det här arbetsområdet får du arbeta med återbruk och lära dig en lappteknik som heter blockhusruta.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Kunna trä symaskinen.
 • Sy sicksack och raksöm på rätt ställe på tyget.
 • Kunna fästa tråden i början och slutet av varje söm.
 • (Ta med en utsliten skjorta hemifrån).
 • Välja tyger till din sömnad.
 • Kunna följa arbetsbeskrivningen.
 • Slutföra uppgiften inom tidsramen.
 • Under hela arbetsprocessen skriva i loggboken hur det går och vad du lär dig

Arbetssätt

 • Arbetet introduceras genom PowerPoint med bilder som tar upp frågorna hur vi kan kommunicera och hur sympoler kan visa tillhörighet mm. 
 • Vi  samtalar om  olika sätt att kommunicera och hur reklam kommunicerar till oss.
 • Eleverna får sedan följa arbetsbeskrivningen och jobba enskilt med blockhusrutekudden.
 • Lära om hur man kan  återanvända gamla plagg och göra något nytt.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 

- använda redskap, handverktyg och symaskinen på ett säkert och bra sätt och benämna dem med sina rätta namn.

- jobba utifrån slöjdarbetets olika delar och se hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

-  ta ansvar för ditt lärande.

- visa att du kan dokumentera arbetsprocessen i ord och skisser.

- slutföra uppgiften.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: