Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wonder och andra berättelser

Skapad 2018-01-24 11:05 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 3 – 5 Modersmål
Elever får tillfälle att läsa skönlitteratur i och mellan lektioner. Fokus läggs på "Wonder", längre avsnitt från "Grandpa's Great Escape", "Ice wolves" och andra texter som eleverna har läst.

Innehåll

Överblick: 

v2- 13 med ev förlängning i ett nytt arbetsområde.

Eleverna får läsa delar av olika texter bl.a. Grandpa's Great Escape och Ice Wolves och "Wonder" av R.J Palacio introduceras till eleverna.

Vilka texter eleverna läser anpassas efter deras nivå och intresse, men eleverna får svara/ diskutera/ skriva om böckerna utifrån samma underlag. Syftet är att eleverna ska kunna arbeta med olika texter och att de som vill kan även få jämföra olika texter.

När vi läser texterna läser vi utifrån fokus på budskap, uppbyggnad och hur den kan belysa villkor, identitets- och livsfrågor.  

 

Under arbetet får elever välja/ får eleven tilldelad texter och ett exempel på en uppgift är följande:

 

Some questions for you...

 1.  What do you know about the topic of this book? Does the story remind you of anything?
 2.  What questions would you like to ask the author?
 3.  How are you like/different from the character?
 4.  As you have been reading, what have you been thinking? any pictures come to mind?
 5.  Do you think the story really happened?
 6.  Tell me the most important things in what you read today?
 7.  What is the best way to learn about something that has happened

Eleverna kommer få möjligheten att svara muntligt, skriftligt och även redigera sina svar. 

 

Under arbetet med Wonder kommer vi att arbeta med "precepts", "intervjuer", recensioner, perspektiv och hur man återberättar. Vi kommer även att jämföra biografi med "självbiografi" och läsa om kända kvinnor i "Rebel girls..." 

Uppgifter

 • Introduktion till att arbeta med texterna

 • Att arbeta med böckerna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 6

Matriser

Ml
Wonder och andra berättelser

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa och skriva
Svara på frågor om texter och kommentera centrala delar till sammanhanget. Eleven kan skriva egen texter och anpassa dem till sammanhanget.
Ny aspekt
Berättande texter och sakprostexter
Eleven kan resonera om textens budskap.
Ny aspekt
Språkbruk
Eleven kan välja ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter och lämna inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Ny aspekt
Kultur och samhälle
Efter att ha läst delar av "Wonder" och andra texter: Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: