Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och livsmedel

Skapad 2018-01-24 11:08 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Lär dig om livsmedel Om du kan ska du läsa texten eller du ska lyssna medan andra läser texten om livsmedel. Du ska lära dig om mat och dryck. Du ska lära dig om var mat kommer ifrån. Du ska lära dig att använda beskrivande ord när du arbete om mat och dryck och skriver om det. Avslutningsvis ska du samla dina texter och bilder i en bok.

Innehåll

 

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

Tidsplan: vår-18

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

 

 

Förmåga

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

Läraren ska bedöma

LÄSA

 

 

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 

 

 

läsa högt, läsa tyst

 

 

 

berätta om de  texter du läste eller hörde

 

 

LÄSA

 

 

 

• Läsriktning och skrivtecknens form och ljud.

 

 

 

bokstäverna  modersmål

 

 

om du kan bokstäverna  på modersmålet

 

 

LÄSA

 

 

 

 

 

 

• Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

 

 

 

• Strategier för att skriva texter

 

 

 

 

skriva alla bokstäver, skriva enkla meningar

 

 

 

om du kan alla bokstäver

om du kan skriva enkla meningar

om du kan skriva kortare texter

 

SKRIVA

 

 

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

prata om vad nya ord betyder

 

om du kan nya ord

 

SKRIVA

 

 

• Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande

ord i elevnära texter.

 

 

 

SPRÅKJÄMFÖRELSE

 

 

 

• Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

 

 

jämföra ordning av orden i meningar på modersmålet och svenska

 

 

om du kan skilja ordning av orden i meningarna på modersmålet

 

 

SPRÅKJÄMFÖRELSE

 

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

TALA

 

 

 

 

• Muntligt berättande för olika mottagare.

 

 

 

 

 

berätta om olika mat och dryck

 

om du kan berätta om mat och dryck som finns på skolan och hemma

 

 

 

TALA

 

 

• Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

 

 

 

 

 

 

TALA

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

prata om nya ord 0ch betydelser

Dela åsikter om olika mat och dryck. Beskriva hur maten smakar, gott, stark, salt, söt eller sur.

Om du kan du ska förklara vad mat och dryck betyder.

Under lektionerna ska vi  prata om :var för måsta man äta mat?Vad ska hända med kroppen om vi inte äter tillräckligt?

 

 

 

KULTUR

 

 

• Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner,

företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Berätta om maträtter  som finns i Thailand och Sverige.

Förklara hur thailändare äta och jämföra med svenska

KULTUR

 

 

 

• Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

 

• Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: