Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Sverige

Skapad 2018-01-24 11:34 i Stavby skola Uppsala
Vårt Sverige - med utgångspunkt från afrikansk konst
Grundskola 6 Bild
Vårt Sverige - Utgå från afrikansk konst och skapa ett collage av bilder från Sverige

Innehåll

Vårt Sverige - Utgå från afrikansk konst och skapa ett collage av bilder från Sverige.

Uppgiften utförs enskilt.

Du skall skapa ett antal minibilder som visar hur det är att leva i Sverige.

Utgångspunkt skall vara afrikansk konst. Minibilderna skall påminna om den afrikanska konsten med starka färger och liknande former.

Minibilderna monteras på ett större ark.

En ram på 4 cm skall finnas runt minibilderna. Ramen skall målas i ett mönster som påminner om Afrika men också Sverige..

Uppgiften avslutas med att du presenterar ditt arbete för en kamrat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Matris till Vårt Sverige

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa berättande och informativa bilder
Du kan skapa en enklare fabelserie utifrån lärarens exempel. Bilderna läggs in i Photostory och du kan använda sig av förstärkande ord i pratbubblor. Du kan skriva ditt namn i runskrift i lera. Du kan teckna en enklare modell av en människokropp.
Du kan skapa en egen fabelserie med grund i lärarens exempel. Bilderna läggs in i Photostory och du kan använda sig av förstärkande ord i pratbubblor. Du kan skriva ditt namn i runskrift i lera. Du kan teckna en enklare modell av en människokropp.
Du kan skapa en egen fabelserie utifrån egen idé. Bilderna läggs in i Photostory och du kan använda sig av förstärkande ord i pratbubblor. Du kan skriva ditt namn i runskrift i lera. Du kan teckna en enklare modell av en människokropp med rätt proportioner.
Använda tekniker, verktyg och material
Du kan på ett enklare sätt rita en människokropp med goda proportioner.
Du kan proportionerna för en människokropp.
Du kan teckna en människokropp med rätt proportioner.
Kombinera bildelement
Du kan på ett enkelt sätt bygga upp och skapa rumslighet i bilder. Det betyder att du vet hur man använder för- och bakgrund för att skapa ett djup i bilden.
Du kan bygga upp och skapa rumslighet i bilder. Det betyder att du kan använda dig av för- och bakgrund för att skapa ett djup i bilden.
Du kan på ett mer detaljerat sätt bygga upp och skapa rumslighet i bilder. Det betyder att du kan använda dig av linjer samt för- och bakgrund för att skapa ett djup i bilden på ett mer detaljerat sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar upp men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du kollar alltid med läraren vad du ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du har gjort dina val i processen.
Presentera bilder
Du presenterar dina bilder helt utifrån lärarens exempel.
Du presenterar dina bilder som i grunden är som lärarens exempel men med egna inslag.
Du presenterar dina bilder självständigt och kan motivera ditt val.
Ge omdömen om arbetsprocessen
Du använder dig av ord som fint, bra, det behövs när du berättar om hur du har arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om arbetsgången. Du kan också dra paralleller mellan arbetsinsats och resultat.
Tolka och resonera kring bilder
Du kan se hur en bild är utformad och att de förmedlar ett budskap.
Du kan se hur en bild är utformad och förstå att de förmedlar ett budskap.
Du kan berätta hur en bild är utformad och diskutera det budskap som den förmedlar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: