Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig själv 4 - 6 Vt18

Skapad 2018-01-24 12:02 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Språket är till att kommunicera, förstå världen omkring sig och ta del av den kulturen man skapar. Att kunna två språk underlättar din språkutveckling och lärande inom olika område.

Innehåll

Varför ?   Syftet :

•         formulera sig och kommunicera i tal och skrift

•         använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

•         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll :

 

Läsa och skriva

 •  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska       uppbyggnad och språkliga drag.

 •       Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 •  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

 •  Muntliga presentationer för olika mottagare.

 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

 Språkbruk

 •  Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps  nyanser och värdeladdning.

 •  Synonymer och motsatsord.

 

Vad ?  Hur ?     Arbetsmaterial och arbetsformer

 

-     Du ska skriva en bok där du väljer tema och  antal  kapitel (minst 10  kapitel)

-     Du kommer att  använda några  valbara  tema som din lärare föreslår också.

-     Du ska få några lektioner för att  planera och skriva boken och sedan ska du skriva hemma ett kapitel per vecka tills boken är klart.

-     Du ska skriva   och rita eller använda bilder i varje sida av boken  

-     Du kommer att träna på att skriva en text,  få kommentarer , ändra eller skriva om  , få nya kommentarer  innan  du  renskriver texten.

 

De här rubrikerna är obligatoriska:

 

 1. När jag var liten...

     När och var föddes du?  Hur du såg ut? Vilket var ditt första ord? Vad du tyckte om att göra? Berätta hur mycket du vill.

 

     2. Jag heter….

Vad heter du? Varför heter du det? Vad betyder ditt namn? Vad skulle ditt namn vara om du fötts med det andra könet? Skriv gärna en dikt om ditt namn!

 

   3. Någon annan berättar om mig

Detta kapitel ska du inte skriva själv utan någon annan ska skriva om dig. Det kan vara en kompis, föräldrar, ett syskon eller någon annan.

 

   4. Min familj

Berätta om din familj. Vilka är personer? Hur ser de ut? Hur gamla är de? Beskriv så bra du kan.

.

5.  Min skola

Kommer du ihåg din första dag i skolan?  Berätta  om ditt första skolminne.  Har du något favorit ämne ?  Vilka var dina  lärare och kompisar? Har du gått alltid i samma skola?  Berätta gärna vad du tycker om skola och  om  dina upplevelser i skola.

 

6. Min fritid

Vad gör du på fritiden? Vem umgås du med? Berättar om ditt liv utanför skolan

 

7.   Jag är idag …

Din  utseende . Hur ser jag ut? Beskriver dig själv fysiskt och psykiskt. Vilka är dina intressen ?  Vad  säger dina kompisar om dig?  Stämmer deras vy med dina egna idéer om dig själv?

 

8: Min framtid

Vad gör du om 5, 10 år? Berätta lite om vad du förväntar av din framtid.

 

Valbara kapitel :

 

 1. Jag tycker om (favoritmat, musik, sport, film, bok, spel  etc)

 2. Mitt bästa sommarlov/julafton/födelsedag/dag  

 3. Mina husdjur

 4. En så länge har jag lärt mig...

att blir glad:

att vara ledsen:

att uppleva besvikelse:

att vara stolt över:

 

 1. Om du kunde vara en superhjälte för en dag

 2. Väljer din egen temaBedömning  -    Det här ska du lära dig …

Bedömning sker kontinuerligt  under uppgiftens genomförande

Jag kommer att bedöma din förmåga att …

 

 • att uttrycka olika idéer och känslor och sätta ord på  dem

 • att berätta om  egna  upplevelser   

 • att beskriva  en person och en plats

 • att  använda  grundläggande grammatiska regler och stavningsregler

 • använda interpunktion

 • att få  kommentarer  och göra ändringar i din text efter kommentarerna

 • använda ordbok för begreppsförståelse  
 • en bok med hänsyn till textens karakteristiker och språk
 • variera språket i texten
 • arbeta med text och bild
 • anpassa språket till mottagaren
 • ge och få respons samt bearbeta din text efter responsen
 • organisera ditt arbete och hålla tidsramar 

 

E – nivå

C - nivå

A - nivå

Du  skriver enkelt så att  budskapet  blir till en viss del klart.

 

 

Du   skriver  enkla texter med enkel  språkvariation som kan göra din text till en viss del intressant för olika mottagare.

 

 

 

 

Du följer vissa  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur till en viss del . Du använder rätt  tempus ganska ofta.

Du skriver  en text så att budskapet blir  klart.

 

 

 

Du   skriver  relativt tydliga  texter med relativt god språkvariation, samt du kan göra din text ganska intressant och relevant för olika mottagare.

 

 

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  relativt bra. Du använder  ofta rätt tempus i vissa sammanhang.

Du skriver  en text så att budskapet blir mycket tydligt.

 

 

Du   skriver   tydliga texter med utvecklad  språkvariation, samt du kan göra din text intressant och relevant för olika mottagare.

 

 

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  mycket bra. Du använder rätt tempus i rätt sammanhang.

 

 

Ansvariga lärare

 

Elisangela (Lisa )  Rebeggiani

Amanda Guimarães Gabriel

Modersmålscentrum i Lund

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: