Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet -Jag och kroppen i relation till andra och min omvärld.

Skapad 2018-01-24 12:22 i Gladan Haninge
Förskola
I det gemensamma kommunprojektet "Bygga drömvär(l)den” har vi under vårterminen -18 valt att arbeta med ”Identitet - Jag och kroppen i relation till andra och min omvärld.”

Innehåll

 

Vad

Vi har observerat att barnen pratar mycket om sig själva och sin familj, hur många år de är, när de fyller år, vad mamma och pappa heter, vilken ögon- och hårfärg de har och annat som rör dem själva.

Vi vill erbjuda barnen förutsättningar  att upptäcka och uppmärksamma olikheter mellan varandra, sig själva och sin omvärld. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att se samband mellan sin egen livsvärld och andras, att få känna att de är en del av varandras vardag och därigenom utveckla sin förmåga till empati och respekt för andra människor

 

 

Hur 

 Vi tänker att barnen ska få undersöka och uppleva sin egen och andras omvärld och identitet genom att tillsammans med oss pedagoger laborera och utforska på många olika sätt hur vi ser ut och vilken omvärld vi omger oss med. Vi tänker på de hundra språken när vi planerar våra projektgruppers arbete och vill ge barnen många olika sätt att uttrycka sig.

 

Varför

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

 

- utvecklar sin förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

- utvecklar sin identitet och känner trygghet i den samt utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

- utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde

- utvecklar sin förmåga till öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: