Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2018-01-24 13:21 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Religion: Kristendomens historia och framväxt i Sverige Ett arbetsområde som handlar om Jesu liv, bibeln, kristendomens framväxt och hur det är att leva som kristen idag.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ett arbetsområde som handlar om Jesu liv, bibeln, kristendomens framväxt och hur den spred sig över världen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med sidorna 82-105 i religionsboken. 

Det innehåller Jesus liv, bibelns uppkomst, de centrala tankegångarna i Kristendomen. 

Se kunskapskraven nedan. 

Prov v. 8

Här kommer instuderingsfrågor till texten s. 82-105, du ska även kort känna till vilka kristendomens tre inriktningar är.

 

 1. Hur kan man veta vad som hände för 2000 år sedan? Berätta om olika källor. 
 2. Vilka människor bodde i Palestina omkring år 0? 
 3. Vilka två delar består Bibeln av?
 4. Vilken del tror inte judarna på, och varför gör de inte det?
 5. Hur gick det till När Jesus föddes? (Kortfattat)
 6. Varför älskade folket Jesus?
 7. Varför var det människor som var rädda för Jesus och ville honom illa?
 8. Vad hände under Jesu sista påskmåltid?
 9. Vad händer vid gryningen under påskdagen?
 10. När skrev nya testamentet, och vilka fyra delar delas NT in i?
 11. Om du startade en ny religion, och den religionen skrevs ned 400 år senare, hur stor del av boken kan då vara sann tror du?
 12. Berätta kort om de 4 evangelierna?
 13. På vilket sätt skiljer sig uppenbarelseboken från de andra texterna?
 14. Vilket språk skrevs nya testamentet på?
 15. När översattes bibeln till svenska?
 16. Är Gud en eller tre? Förklara för mig?
 17. Berätta om kristendomens heliga handlingar?
 18. Vilken syn på människan har de kristna?(s. 102)

Förklara begreppen:

Treenigheten

Korstån

Påve

Dop – konfirmation

Ärkebiskop

Helgon

 

Lycka till!

 

/Charlotte

 

o   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • instuderingsfrågor kristendomen

 • Ej namngiven

 • kristendom - prov

 • kristendomen- prov

 • PowerPoint Kristendomen

 • PowerPoint Kristendomen

 • PowerPoint Kristendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9

Matriser

Re
Bedömningsmatris i religion

Kristendom

E
Beskriva
C
Förklara
A
Samband och mönster
Kunskaper
Fakta
Du visar grundläggande kunskaper om kristendomen.
Du visar goda kunskaper om kristendomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen.
Centrala tankegångar
Resonemang Tankar och idéer
Du visar kunskapen genom att beskriva centrala tankegångar inom kristendomen.
Du visar kunskapen genom att förklara centrala tankegångar inom kristendomen.
Du visar kunskapen genom att förklara och visa på samband och mönster inom kristendomen.
Kristna uttryck
Bibeln Sakrament Högtider
Du är bekant med hur bibeln är uppbyggd. Du vet också vad sakrament är och kan beskriva dem samt de viktigaste kristna högtiderna.
Du kan förklara hur bibeln är uppbyggd. Du kan även förklara vad sakrament är och hur de kan kopplas till kristna centrala tankegångar. Du kan också förklara ursprunget till de viktigaste kristna högtiderna.
Du kan förklara hur bibeln är uppbyggd. Du kan även förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, bibeln, sakramenten och de viktigaste kristna högtiderna.
Likheter och skillnader
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens tre inriktningar.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan kristendomens tre inriktningar.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan kristendomens tre inriktningar.
Kontext
Religion-samhälle
Du kan föra enkla resonemang kring samt beskriva förhållanden mellan religion och samhälle.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring samt beskriva förhållandevis komplexa samband mellan religion och samhälle.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring samt beskriva komplexa samband mellan religion och samhälle.
Källor 1
Informationssökning
Du kan söka information om kristendomen i olika typer av källor, t ex i bibeln och på Internet och använder då källorna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om kristendomen i olika typer av källor, t ex i bibeln och på Internet och använder då källorna på ett relativt fungerande sätt.
Du kan söka information om kristendomen i olika typer av källor och använder då källorna på ett välfungerande sätt.
Källor 2
Källkritik Källvärdering
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Muntlig förmåga
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: