Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa bok tillsammans

Skapad 2018-01-24 13:31 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Läsa och samtala kring en skönlitterär bok

Innehåll

 

Bildresultat för den magiska kepsenPlanering svenska vt 18 klass 07B

 

Läsa och samtala kring en skönlitterär bok

 

”Den magiska kepsen” av Petter Lidbeck

 

 

 

Under läsningen kommer vi att jobba med kunskapskraven:

 • läsa

 • läsförståelse

 • göra sammanfattningar

 • tolka och analysera budskap

 • skriva olika slags texter

 • samtala

 

Struktur och uppgifter:

Ni läser boken högt för varandra (i tilldelade grupper om 3-4 elever), diskuterar och svarar på frågor tillsammans. Under diskussionerna har ni olika roller. En är ordförande och en är sekreterare, övriga är med och läser samt diskuterar. Rollerna byts vid varje lästillfälle.

 

Roller och uppgifter:

ordförande:

 • bestämmer hur många sidor varje person ska läsa vid det tillfället (ex en hel sida eller en halv sida

 • läser upp frågorna som ska diskuteras

 • ser till att alla i gruppen kommer till tals i diskussionerna

 

sekreterare:

 • gör en sammanfattning på hur diskussionerna har gått. Hjälpte alla till? Tog någon över? Fick alla berätta vad de tyckte?

 • skriver ner svaren på frågorna på sin ipad och mailar den till mig.

 

Uppgifter

 • Frågor att diskutera i grupp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: