Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systerreligionerna; Judendom, kristendom och islam.

Skapad 2018-01-24 13:49 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer du att lära dig om grunderna inom systerreligionerna på ett kortfattat och konkret sätt. I svenskan kommer vi att läsa boken "Lägret", av Lena Olmark som handlar om några ungdomar som tillbringar delar av sitt sommarlov på konfirmationsläger.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med ämnesområdet genom föreläsningar, filmer, arbetsuppgifter (kopierade stenciler). Du visar vad du kan genom ett test på varje religion samt genom diskussioner som vi har under arbetets gång. 

Tidsplanering och läxor: 

Vi arbetar två till tre veckor med varje religion. Läxan är till torsdagar och består delas av att läsa sidorna i religionsboken, (det är ganska många och lite svåra sidor, så dela upp läxan i mindre delar) samt anteckningar från det vi talat om.

v. 8: Vi arbetar med judendomen, läxa till v 9 är: 32 - 36, 38 - 40,5

v. 9: Forts. JD,  läxa till v 10 är: 44 - 46, 52,5 - 55 samt sammanfattningen på s 66. Vi börjar med vår bok "Lägret". 

v. 11: Vi arbetar med kristendomen, läxa till v 12 är:  82 - 90. Test JD på tors

v. 12: Forts KD, läxa till v 13 är: 91 - 97

v. 13: KD, läxa till v 15 är: 100 - 105 , tabellen s 116 och sammanfattningen s 126

v. 15: Vi arbetar med islam, enbart föreläsning och film. Test på KD på torsd. 

v. 16: Forts. islam, läxa till torsdag, alla anteckningar samt sammanfattningen s 210. Muntligt förhör.

Vi avslutar ämnesområdet. 

v. 17: Nytt! Samhällskunskap!

v 18: Till tisdag denna vecka ska boken "Lägret" vara färdigläst!

 

Vi kommer bla se dessa filmer SLI. (Alla elever har konto här)

Världsreligioner i Sverige - judendom: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310086023-03 

Världsreligioner i Sverige - kristendom: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310086023-01 

Världsreligioner i Sverige - islam: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310086023-02 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: