Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionerna

Skapad 2018-01-24 14:18 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Historia
Arbetsområdet kommer att handla om de tre stora revolutionerna som förändrade Nordamerika och Europa under 1700-talet. Förändringarna påverkar oss än idag.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med revolutionerna i ca 4 veckor. 

Du kommer att lära dig vad de tre olika revolutionerna innebar för den tidens samhälle och för de människor som levde under 1700- talet. Du kommer också att lära dig att se hur dessa händelser går som en tydlig röd tråd genom historien och ända fram till våra dagar där dessa händelser är en viktig utgångspunkt i hur våra nutida samhällen är uppbyggda. Både vad gäller politik, ekonomi, teknik och etiska och moraliska frågor. Vi kommer att göra tydliga kopplingar till dåtidens tankar om människans frihet och lika värde och de grundlagar som de flesta demokratiska stater bygger på.

Så här kommer du att bedömas:


- Din förmåga att använda historiska begrepp.
- Din förmåga att analysera och beskriva orsaker och konsekvenser enligt en femstegsmodell där du beskriver bakgrund, utlösande faktor, händelseförlopp, hur det avslutas och bestående resultat.
- Din förmåga att hantera information.
- Din kommunikativa förmåga; presentera information, föra fram åsikter och uttrycka ståndpunkter.
- Din förmåga att reflektera, tolka, värdera olika händelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: