Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustavianska tiden

Skapad 2018-01-24 14:34 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Historia SO (år 1-3)
Under Frihetstiden händer flera saker som påverkar oss ännu idag. Parlamentarismen börjar växa fram. Jordbruket moderniseras. Kontakterna med Asien ökar. Vetenskapare får möjlighet att tänka friare. Först bryts kungarnas envälde och delar av folket får bestämma mer. Sedan tar Gustav III tillbaka makten.

Innehåll

 

Syfte ur LGR11

 

Centralt innehåll ur LGR11

Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att:

- läsa om Frihetstiden och Gustavianska tiden.

- skriva en gemensam faktatext om Frihetstiden och Gustavianska tiden.

- läsa texter från SO-rummet och ne.se.

- läsa texter från Gleerupsportalen.

- svara på frågor om Frihetstiden och Gustavianska tiden.

- göra en kort film i grupp om en av de stora förändringarna under Frihetstiden och Gustavianska tiden.

 

Begrepp

enväldig

abdikera

riksdagen

riksrådet

parlamentarism

regeringsform

merkantilism

import

export

Ostindiska kompaniet

storskiftet

statskupp

revolution

religionsfrihet

kvarlevor

berättande källor

 

Hur visar du dina kunskaper?

Du visar mig vad du kan under lektionerna.

Du visar mig vad du kan under arbetet med filmerna. Då kommer jag att bedöma dina insatser individuellt.

Du kommer också att få spela in ett svar på en fråga som du får av mig.

Matriser

Hi SO
Frihetstiden och Gustavianska tiden

Frihetstiden och Gustavianska tiden

E
C
A
Historiska förhållande, skeenden och gestalter
Du har grundläggande kunskaper om händelser och personer under Frihetstiden och Gustavianska tiden.
Du har goda kunskaper om händelser och personer under Frihetstiden och Gustavianska tiden.
Du har mycket goda kunskaper om händelser och personer under Frihetstiden och Gustavianska tiden.
Samhällsförändringar
Du kan resonera enkelt om anledningar till och följder av framväxten av parlamentarism och jordbrukets omvandling och den stora folkökningen.
Du kan resonera utvecklat om anledningar till och följder av framväxten av parlamentarism och jordbrukets omvandling och den stora folkökningen.
Du kan resonera välutvecklat om anledningar till och följder av framväxten av parlamentarism och jordbrukets omvandling och den stora folkökningen.
Historiens påverkan på nutiden
Du visar hur politik och levnadsvillkor under Frihetstiden och Gustavianska tiden påverkar oss idag. Du hänvisar enkelt till dåtiden.
Du visar hur politik och levnadsvillkor under Frihetstiden och Gustavianska tiden påverkar oss idag. Du hänvisar utvecklat till dåtiden.
Du visar hur politik och levnadsvillkor under Frihetstiden och Gustavianska tiden påverkar oss idag. Du hänvisar välutvecklat till dåtiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: