Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker- Västerbo fasta

Skapad 2018-01-24 14:38 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
På förskolan behöver vi arbeta ofta och mycket med hur vi är en bra kompis, hur en ska förhålla sig till andra och vad det innebär att vara en del av en grupp

Innehåll

Bakgrund

Varje kompisbok handlar om hur det är att vara en bra kompis- vi möter vännerna Kanin och Igelkott som tillsammans hamnar i olika situationer i förskolan, barngruppen får möjlighet till att se situationer från andras perspektiv och själva reflektera kring den

Syfte

Syftet med kompisböckerna är att stärka barnens gemenskap, samarbete och trygghet tillsammans. Syftet är att öka barnens empatiska förmåga och den egna integriteten.

Metod

Vi läser kompisböckerna i två mindre grupper innan lunch vid två tillfällen i veckan- dyker det upp reflektioner diskuterar vi tillsammans

Mål

Målet är att ge barnen möjlighet till att utveckla metoder för att på ett bra sätt

  • Prata om när något känns fel
  • Lyssna på varandra
  • Komma överens
  • Samarbeta
  • Dela med sig
  • Vänta på sin tur
  • Säga förlåt
  • Visa känslor
  • Sprida glädje
  • Säga stopp

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom lärplattan, med hjälp av anteckningar och/eller ljudinspelning och via Unikum

 

Utvärdering

Vi utväderar arbetet på avdelningsplanering, vid teammöten, apk och Unikum

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: