Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar åk 5

Skapad 2018-01-24 14:44 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 5 Kemi
Vi arbetar med "Blandningar" i kemin. Här handlar det om att förstå att ämnen kan både blandas och delas upp. Genom att arbeta laborativt lär vi oss om olika metoder t.ex. filtrering, avdunstning och silning.

Innehåll

 

Mål

Du ska kunna:

 • Förklara skillnaden på ett rent ämne och en blandning samt kunna ge exempel på båda.
 • Kännetecken för en lösning.
 • Ge exempel på olika lösningsmedel.
 • Planera, utföra och utvärdera en laboration.
 • Känna till olika separationsmetoder t.ex. silning, filtrering, avdunstning och kromatografi.
 • Dokumentera dina resultat och dra vissa slutsatser.

 

Aktiviteter

 • Diskussioner kring kemins begrepp och metoder.
 • Planering, utförande och utvärdering av laborationer.
 • Arbete med teorifrågor.
 • Utvärdering i form av ett prov.

 

Bedömning

 • Skriftligt prov

 • Utförande och redovisning av laborationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Blandningar åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Försök och experiment
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Säkerhet
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resonemang
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentationer
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: