Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2018-01-24 15:36 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild NO (år 1-3)
För att eleverna ska få en möjlighet att förstå världen vi lever i behövs kunskaper om rymden. Arbetsområdet syftar till att skapa ett intresse och en nyfikenhet.

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetet med rymden ska du kunna;

 • berätta hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 • beskriva orsaken till månens faser
 • känna till vad en stjärnbild är
 • känna till att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året
 • skriva en kort faktatext
 • tala inför en mindre grupp
 • samarbeta i en mindre grupp
 • söka information med hjälp av böcker
 • skapa med olika tekniker

Undervisningens innehåll

Du kommer få träna på detta genom;

 • läsa faktatexter
 • planera och skriva faktatexter
 • lyssna när någon berättar 
 • titta på filmer
 • observationer
 • söka information
 • muntliga presentationer
 • att använda olika tekniker för skapande

Bedömning 

 • Du ska känna till hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 • Du ska kunna beskriva orsaken till månens faser
 • Du ska känna till vad en stjärnbild är 
 • Du ska kunna söka information och skriva en enkel faktatext
 • Skapande med olika tekniker

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevens arbeten. Eleverna gör även en självvärdering tillsammans med en pedagog. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: