Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Svenska: Novell

Skapad 2018-01-24 15:55 i Vallåsskolan Halmstad
Noveller: läsa,förstå, reflektera, tolka¨ skriva novell
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Man kan säga att man är minst två om en text, Den ena är författaren och den andra är den som läser texten. När du läser skapar du inre bilder av personer och platser ur berättelsen. På så vis kan säga att du som läsare är med och skapar texten. Författare som skriver noveller arbetar medvetet med låta läsaren fylla ut texten med sina inre bilder Under några veckor kommer du att få läsa noveller och samtala om olika budskap i texterna. Samtidigt får du lära dig hur en novell är uppbyggd. Arbetet kommer utmynna i att du skriver en egen novell utifrån ett bestämt tema. I samband med novellarbetet kommer du även att arbeta med bearbetningen av din egen text utifrån lärarens respons.

Innehåll

     Syfte - förmågor i fokus:

 • läsa, förstå och reflektera över olika texter
 • skriva texter för olika syften och mottagare

     Centralt innehåll:

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
 • strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
 • handstil och att skriva på  dator.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga.
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö-och personbeskrivningar samt dialoger. 
 • Ord, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.

      Arbetsgång: i undervisningen kommer du att:

 • ta del av genomgångar och filmer/klipp kring novellens typiska drag och uppbyggnad samt hur man skriver en novell
 • läsa och tolka några olika noveller 
 • diskutera det du läser.
 • skriva en novell
 • bearbeta text utifrån respons

     Bedömning:

 • du läser och analyserar en novell 
 • du skriver en novell
 • du bearbetar din egen text utifrån respons

     Tidsplan:  v. 2-6

    Undervisningsmaterial

          https://youtu.be/KpVtTtlow3A
 
          Klipp: Motiv

          https://youtu.be/qa905wPWXuo


         Filmer: Novellens uppbyggnad

         https://youtu.be/FMvsFil7ykQ

         https://youtu.be/adHScz56YBI

 

         Filmer: Hur skriver man en novell?

         https://youtu.be/n65-mQQ6yXA

         https://youtu.be/xZ3jsGdVn58

 

 

Matriser

Sv
Matris Svenska - Kunskapskrav Grundsärskolan år 9

Tala, lyssna och samtala

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A

Läsa och skriva

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan med **stöd av bilder** läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med **visst flyt** läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med **flyt** läsa texter från olika genrer.
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **viss anpassning** till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **god anpassning** till mottagare och syfte.
Dessutom **medverkar** eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan skriva med läslig hand¬stil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och sakprosatexter

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Språkbruk

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **viss anpassning** till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och **god anpassning** till mottagare och syfte.

Informationssökning och källkritik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: