Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg

Skapad 2018-01-24 15:57 i Junibackens förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vårt mål är att vi uppmärksammar barnen om vår fantastiska natur samt att vi har både rättigheter och skyldigheter att ta ansvar för naturen och bevarar allemansrätten.

Innehåll

SYFTE

Förskolan har under många år jobbat med Gröns flagg och Håll Sverige rent. Att jobba med vår miljö är en  del av vår verksamhet.

Vårt mål är att uppmärksamma våra barn och föräldrar om vår fantastiska miljö samt att tillsammans ta ansvar för vår fina natur och bevara allemansrätten.

Vi har enats om att arbeta med :Allemansrätten, ljus, luft och vatten.

Våran miljö är en viktig del av våra barns framtid och både barn och  vuxna behöver lära sig mer om naturen och hur vi kan leva för att vi människor och djur ska må bra. För våra barn är det naturligt att börja med att jobba med Allemansrätten och vi börjar med miljön i vårt närområde. dvs. trädgården, gården och skogen.  Barnen får med sig kunskaper och vanor som de har nytta av resten av livet.

Att jobba  med luft, ljus samt vatten är också en  del av miljöpedagogiken. Genom ett undersökande och lekfullt sätt ska barnen få fundera, göra experiment, undersöka och reflektera hur dessa element påverkar oss människor och vilken betydelse ljus, luft och vatten har för oss som lever på våran planet.

 

METOD

Alla barn på vår avdelning kommer att delta i sin respektive grupp (Lingon och Blåbär).

Vi går till skogen en dag i veckan i våra grupper. Vi lär oss om allemansrätten t.ex. att vi bara får plocka pinnar från marken, att vi inte kastar skräp i naturen och lära oss ta hänsyn till djur och natur. Vi utforskar även bäcken, vad som händer med vattnet under de olika årstiderna

Vi använder NTA- lådorna ljus, luft och vatten. Lådorna innehåller material för att kunna utöva olika experiment.

Varje vår bjuder vi in föräldrar och barn till en gemensam trädgårdsdag.

Alla avdelningar arbetar med målen utifrån barnens nivå samt att barnen vistas kontinuerligt i vår närmiljö där pedagogerna är förebilder och medforskare.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Alla i arbetslaget dokumenterar, detta kan göras via bilder, teckningar, utställningar. Detta görs i unikum och Grön flagg.

UPPLÄGG

kontinuerlig uppföljning av arbetet, dokumentation i unikum samt Grönflagg.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: