Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är jag?

Skapad 2018-01-24 17:08 i Kastanjen Örebro
Förskola
Fokusområde - Lika-olika Vem är jag?

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Självkänsla handlar om hur en tänker och känner om sig själv. Vi vill att barnen ska känna att hen vet att hen är värdefull bara genom att vara sig själv. Det har inte att göra med om en är bra eller dålig på att göra olika saker. Känslan av att du är okej går att träna upp. Självkänslan kan betyda mycket för hur en mår. En stabil självkänsla hjälper en att våga göra saker en vill, och att säga ja och nej. Vi vill uppmuntra och stärka barnens självständighet, självförtroende och självkänsla genom positiv bekräftelse och uppmuntran till att alla är unika. 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att barnen ska få uppleva att just hen är unik. Vi ser olika ut och har olika intressen. I vissa fall kanske vi har samma intressen eller egenskaper. Vi vill att barnen ska reflektera över sina egna känslor, intressen och egenskaper och förhoppningsvis blir barnen på så vis stärkta i sin identitet och självkänsla.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

En grupp barn har ritat ett självporträtt, de har tittat i en spegel och målat av sig själv på ett papper. Under tiden barnet målat har en pedagog lyssnat in och ställt frågor om barnets olika ansiktsdelar. Hur många ögon har du? Var sitter dina ögon? Vilken färg har dina ögon? etc.

En annan grupp barn har ritat ett litet självporträtt som satts fast på ett större papper. Här har barnen gjort en mindmap - identitetskarta. De har fått rita saker runt sitt självporträtt som handlar om dem utifrån sina egenskaper och intressen.

.

Vid samlingstillfälle har barnen reflekterat över identitetskarorna och gissat vem som är vems teckning, utifrån egenskaper och intressen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: