Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chapître 3 Qu'est-ce que tu aimes manger?

Skapad 2018-01-24 18:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
I det här kapitlet kommer du att få lära dig om fransk matkultur, att berätta om svensk mat och dina matvanor samt att samtala om mat vid middagsbordet. Du kommer dessutom att få lära dig mer om substantiv, verb och adjektiv.

Innehåll

KONKRETA MÅL

Läsförståelse och hörförståelse 

Jag förstår olika typer av texter och hörförståelse som handlar om matkultur, t ex dialoger, intervjuer, berättelser, fakta. 

Samtala/tala

Jag kan delta i muntliga övningar som handlar om matkultur, t. ex. återberätta texter, samtala om texter, spela upp dialoger, beskriva egna matvanor, berätta om svenska mat och några svenska traditioner.

Jag kan göra en muntlig presentation om matkulturen i ett fransktalande område.

Jag kan läsa texterna med flyt, korrekt uttal och intonation.

Skriva

Jag kan skriva korta texter, t ex beskrivningar, instruktioner och dialoger om matkultur.

Grammatik

-placering av adjektiv

-partitiv artikel (du, de la, de l', des)

-verb      a) presens av några oregelbundna verb           b) passé composé av regelbundna och några oregelbundna verb

 

UNDERVISNINGEN

Ibland har du undervisning i helklass, och ibland arbetar du enskilt, i par eller i grupp. Du arbetar kontinuerligt med att utveckla förmågorna läsa, lyssna, skriva och tala/samtala. Samtidigt arbetar du med att förbättra ditt ordförråd och dina grammatiska kunskaper.

 

BEDÖMNING

Din språkutveckling bedöms kontinuerligt i klassrummet, du bedöms på både förberedda och oförberedda uppgifter. Fokus på bedömningen ligger på de fyra färdigheterna: skriva, läsa, tala/samtala och skriva. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Franska8, kapitel 3

Ny nivå
1
2
3
4
Vad du förstår (Läsförstelseprov) MAX 42p
Du kan ännu inte förstå vanliga ord och enkla fraser korta, enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. 0-14p
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser korta, enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. 15-24p
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 25-33p
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 34-42p
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du varierar dig och blir tydlig
I muntlig redogörelse om en text kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntlig redogörelse om en text kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntlig redogörelse om en text kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga redogörelse om en text kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du uttrycker dig i samspel med andra
I muntlig interaktion kan du ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: