Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handbok för superhjältar

Skapad 2018-01-24 18:39 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi högläser och diskuterar ur boken Handbok för superhjältar

Innehåll

Handbok för superhjältar

Mål och arbetssätt

Du kommer att få tala, lyssna och samtala kring innehållet i vår högläsningsbok. Efter varje kapitel kommer du att få återberätta vissa delar av texten och diskutera några frågor kring handlingen. Vi kommer att titta på hur en berättelse är uppbyggd och undersöker några delar som kallas "prolog" och "epilog". Vissa uttryck och ord i boken går vi igenom medan vi läser och samlar i en skrivbok. Vi tittar också på bilderna och pratar om dem.

 

Här är bokens trailer:

https://handbokforsuperhjaltar.se/lisa/ 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Tala, samtala

Nivå 1
på väg att uppnå kunskapskravet
Nivå 2
uppnått kunskapskravet
Tala
berätta
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av vuxen, berätta om vardagliga händelser. Jag kan beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
Jag kan berätta om vardagliga händelser. Jag kan beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
ge och ta instruktioner
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av vuxne, ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Jag kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Samtala
elevnära frågor och ämnen
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av vuxen, prata om olika frågor och ämnen. Detta gör jag genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra mina egna åsikter.
Jag kan prata om olika frågor och ämnen. Detta gör jag genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra mina egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: