Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn förr i tiden

Skapad 2018-01-24 19:38 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Tänk om du skulle varit barn förr i tiden... Vad hade du för leksaker? Vad lekte du för lekar? Gick du i skolan? Hur bodde du? Vilka bodde du tillsammans med? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Tänk om du skulle varit barn år 1918 ... Vad skulle du haft för leksaker? Hade det varit självklart att du fick gå i skolan? Fanns det fritids? Vad jobbade dina föräldrar med? Fick du jobba? Vad åt du? Fanns det toaletter?

Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?

Innehåll

Målet med undervisningen

* Du ska berätta om hur det var att vara barn förr i tiden.

* Du ska kunna ge exempel på likheter/olikheter i barns liv i olika tider och jämföra med dig själv.

* Du ska kunna informera en kamrat (skriva eller berätta) om livet förr utifrån en tankekarta med bilder/text (skola, fritids, boende, mat, lekar, arbete, sånger, böcker)

* Du ska veta vad en tidslinje är och kunna placera in föremål eller personer på den.

*Ta ställning för om du tror olika saker var bättre förr. Argumentera. 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få:

 • lyssna till muntligt berättande
 • läsa enkla faktatexter, göra tankekartor och skriva egna faktatexter
 • rita bilder och skriva bildtexter
 • se filmer
 • intervjua
 • studiebesök på Lillarydsgården, Fredriksdal
 • sjunga sånger från förr
 • läsa och lyssna på äldre sagor
 • öva dig på att argumentera
 • leka lekar från förr i tiden

Bedömning:

Kan du samtala om hur livet för barn var förr?

Kan du göra jämförelser om hur det var att vara barn förr i tiden och nu.

Kan du använda en tidslinje genom att placera in dig själv, din familj och viktiga händelser på den.

Kan du ta till dig information från olika medier.

Kan du argumentera. (Det var bättre förr för att.....)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: