Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 3

Skapad 2018-01-24 21:09 i Västra Berga skola Helsingborg
Några högtider, symboler och berättelser från kristendomen, islam och judendomen.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi att lära oss om världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra likheter och skillnader mellan religionerna. Vi kommer också att få ta del av spännande berättelser med ursprung ur dessa olika religioner.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska:

 SV/SVA:

 • Kunna söka fakta från källor och då använda den med egna ord i dina faktatexter
 • Kunna skriva en text med läslig handstil
 • Kunna skriva en text med korrekt användning av stor bokstav och punkt
 • Kunna använda ämnesspecifika begrepp så att innehållet blir begripligt
 • Kunna visa läsförståelse genom att återberätta viktiga delar ur en läst text
 • Kunna resonera om budskap från lästa texter

 SO:

 • Kunna ge exempel på någon symbol från kristendom, judendom och islam
 • Kunna ge exempel på någon högtid från kristendom, judendom och islam
 • Kunna ge exempel på någon berättelse från kristendom, judendom och islam
 • Kunna ge exempel på någon helig byggnad från kristendom, judendom och islam

 

Se kunskapskrav nedanför

Undervisning

Under arbetet kommer du att:  

 • se film om Kristendomen, Judendomen och Islam.
 • samtala om viktiga högtider.
 • lyssna på berättelser med ursprung ur de heliga skrifterna inom dessa religioner.
 • läsa faktatexter
 • skriva egna faktatexter

 Viktiga begrepp

 • Högtider
 • Symboler

 Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • Kan återberätta viktiga delar ur en läst text
 • Kan prata om budskap från lästa texter
 • Skriver med läslig handstil
 • Använder stor bokstav och punkt korrekt
 • Kunna använda ämnesspecifika begrepp så att innehållet blir begripligt
 • Kunna söka fakta från källor och då använda den med egna ord i dina faktatexter
 • Kan ge exempel på någon symbol från kristendom, judendom och islam
 • Kan ge exempel på någon högtid från kristendom, judendom och islam
 • Kan ge exempel på någon berättelse från kristendom, judendom och islam
 • Kan ge exempel på någon heliga byggnad från kristendom, judendom och islam

 

Detta kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Din sammanfattande bok om religion

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Religion

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läslig handstil
 • Sv   3
Du skriver läsligt på dator/ för hand så att du själv kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en kamrat eller lärare kan läs.
Du skriver med tydlig handstil så att alla kan läsa.
Stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter med stor bokstav och punkt.
Du kan skriva texter där stor bokstav och punkt emellanåt är korrekt.
Du kan skriva texter med korrekt användning av stor bokstav och punkt.
Söka fakta från källor
 • Sv   3
Du kan med stöd söka fakta och därefter, med stöd, skriva en egen faktatext
Du kan söka enkel fakta och därefter skriva en egen enkel faktatext
Du kan söka fakta och därefter skriva en egen faktatext
Ämnesspecifika begrepp
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter där ämnesspecifika begrepp används på ett enkelt sätt .
Du kan skriva korta texter där ämnesspecifika begrepp används korrekt och där innehållet tydligt framgår.
Du kan skriva längre texter där ämnesspecifika begrepp används korrekt och där innehållet alltid tydligt framgår.
Läsförståelse
 • Sv   3
Du kan med stöd återberätta någon viktig del ur en enkel läst text
Du kan återberätta någon viktig del ur en läst text
Du kan återberätta några viktiga delar ur en läst text
Resonera om budskap
 • Sv   3
Du kan med stöd resonera om budskap på ett enkelt sätt
Du kan resonera om budskap på ett enkelt sätt
Du kan resonera om budskap
Bibliska berättelser
 • SO   3
Du kan med hjälp stöd återberätta någon berättelse från Bibeln.
Du kan med stöd av bild återberätta någon berättelse från Bibeln.
Du kan på egen hand återberätta någon berättelse från Bibeln.
Begrepp: Högtider
 • SO   3
Du kan med stöd ge exempel på någon högtid från antingen kristendomen, islam eller judendomen och berätta något om den.
Du kan ge exempel på någon högtid från antingen kristendomen, islam eller judendomen och berätta något om den.
Du kan ge exempel på högtider från kristendomen, islam och judendomen och berätta något om dem.
Begrepp: Symboler
 • SO   3
Du kan med stöd ge exempel på någon symbol från antingen kristendomen, islam eller judendomen och säga vilken religion den tillhör.
Du kan ge exempel på en symbol från antingen kristendomen, islam eller judendomen och säga vilken religion den tillhör.
Du kan ge exempel på symboler från kristendomen/ islam/judendomen och säga vilken religion symbolerna tillhör.
Begrepp: Heliga byggnader
 • SO   3
Du kan med stöd ge exempel på någon helig byggnad från antingen kristendomen, islam eller judendomen och säga vilken religion den tillhör.
Du kan ge exempel på en helig byggnad från antingen kristendomen, islam eller judendomen och säga vilken religion den tillhör.
Du kan ge exempel på heliga byggnader från kristendomen/ islam/judendomen och säga vilken religion de tillhör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: