Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2018-01-24 21:48 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 Historia
Förr hävdade många forskare att antikens greker och romare hade "startat" den europeiska kulturen. Numera anser forskarna att kulturer utvecklas genom kulturmöten med andra folk. Därför kommer ni att i detta arbetsområde inte bara läsa om antikens Grekland och Romarriket utan även om andra kulturer, t. ex Mesopotamien.

Innehåll

Veckoplanering

v. 4. Källor/

v. 5  Människans historia

v. 6 De första städerna och civilisationerna

v.7 Antikens Grekland

v. 9 Antikens Grekland

v. 10 Romarriket

v. 11 Romarriket

v. 12 Skriftligt prov

 

 

Examinationer

Arbetsområdet kommer att examineras genom:

v. Skriftligt prov (neolitiska revolutionen, de första civilisationerna, antikens Grekland och Romarriket)

v. 5 Eget arbete om tidiga civilisationer (inlämning vecka 7)

 

Konkretisering av målen

Eleverna skall efter avslutat arbetsområde kunna följande:

- Resonera om den neolitiska revolutionen

- Var, hur och varför de första städerna växte fram och vilka konsekvenser det fick för människorna som levde då.

- Känna till viktiga uppfinningar och upptäckter från denna tid.

- Förklara hur demokratin i antikens Aten fungerade och jämföra den med dagens demokrati

- Resonera om Romarriket

- Resonera om Kina

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: