Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om den lilla, lilla gumman

Skapad 2018-01-25 07:05 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Sagan om den lilla, lilla gumman

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språket, sagotema: Sagan om den lilla, lilla gumman

Tidsperiod: Januari-

Förskolans namn: Hasselbacken

Grupp: Vitsippan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 2018

Planeringen Upprättad av: Christina

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Sagan om den lilla, lilla gumman


Vilka målområden i läroplanen berörs?
-
Språket, känslor, drama, skapande


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-
Språkförståelse genom att dramatisera, rimma, ordförståelse, kommunicera , begrepp, väcka egna tankar hos barnen, empati, föreställningsförmåga. Väcka intresset för litteratur.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Vi läser och berättar sagan i olika former. Barnen är med och rimmar och dramatiserar. Vi skapar sagan i olika former.


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

 

Vi sätter upp bilder/dokumentationer på väggarna och genom bildspel. Vi använder oss av dokument 1, 2, 3 när vi 
 dokumenterar barnen, dokument 3 sätts upp i hallen till föräldrarna.

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: