Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talk about a movie, video clip, photo, book, song or person

Skapad 2018-01-25 07:10 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9 Engelska
You are going to talk about a movie, video clip, photo, book, song or person using a given structure.

Innehåll

TALK ABOUT A MOVIE, VIDEO CLIP, PHOTO, BOOK, SONG OR PERSON

TASK: You are going to talk about a movie, video clip, photo, book, song or person using a given structure. Your audio should be in a single take. So, there will be some mistakes. Don't mind them. The important thing is that you dare to speak. (Du ska prata om en film, filmklipp, foto, bok, sång, eller person utifrån en struktur. Ditt ljudklipp ska vara i en tagning. Det kommer säkert att bli några misstag. Bry dig inte om det. Det viktiga är att du vågar prata.)

WHY: To practise pronunciation, interaction, structure & reflection (Uttal, samspel, struktur & reflektion)

HOW: Write down some notes or keywords for your speech/discussion. Your work is NOT allowed to be offensive. Try to show your level of speech in the way you speak, language and grammatical structure and in your choice of words. Your recording can be as long as you want, but try to speak for at least a minute.

(Skriv ner anteckningar eller stödord för ditt tal/diskussion. Ditt arbete får inte vara kränkande. Försök att visa din språkliga förmåga när det kommer till språkstruktur, grammatik och ordval. Ditt tal får vara så långt du vill, men försök att prata i minst en minut.)

 

Use the following structure (Använd denna struktur.)

 

·        Introduction:

o   Introduce yourself/yourselves (Presentera dig/er)

o   Present what you are going to talk about and why you chose it. (Presentera vad du/ni ska tala om och varför in valde just det.

 

·        Summary: Tell me about your choice, for example, what is the movie, book, song about. What has that person done. What happens in the photo. (Berätta om ditt val. Vad handlar filmen, boken, sången om. Vad har personen gjort. Vad händer i fotot.)

 

·        Reflection: This last part should be connected to your feelings. For example, what do you feel when listening to the song, reading the book, watching the movie or video. (Den här delen ska handla om dina känslor. Exempelvis, vad känner du när du hör låten, läser boken, ser filmen eller videon.)

 

Good Luck!

 

/Niclas Jernberg

Uppgifter

 • Your speech

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: