Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WCP World´s children´s prize

Skapad 2018-01-25 07:56 i Frösakullskolan Halmstad
I arbetet med WCP kommer vi att ta del av årets barnrättshjältar och diskutera demokrati och barns rättigheter både i skolan och i övriga världen. Du kommer träna dig i att diskutera och framföra åsikter samt vara med i omröstningen av barnrättshjältarna.
Grundskola 5 Svenska Bild Samhällskunskap
I arbetet med WCP kommer vi att ta del av årets barnrättshjältar och diskutera demokrati och barns rättigheter både i skolan och i övriga världen. Du kommer träna dig i att diskutera och framföra åsikter samt vara med i omröstningen av barnrättshjältarna.

Innehåll

Du kommer under arbetet att få:

 • läsa och skriva om årets barnrättshjältar
 • arbeta med barnkonventionen
 • diskutera och framföra dina åsikter
 • ha värderingsövningar
 • träna begrepp som empati, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, FN
 • skapa presentation med bilder

Jag bedömer din förmåga att delta aktivt i våra diskussioner under vårt tema.

Du ska i slutet av arbetet ha kunskap om de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter och vad det kan ha för betydelse för barn i olika delar av världen, samt ha grundläggande kunskaper om demokratiska beslutsprocesser och kunna förklara vad demokrati är.

Du ska kunna skapa en powerpointpresentation i grupp kring en barnrättshjälte samt muntligt kunna presentera inför en liten grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: