Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2018-01-25 09:53 i Simrislundsskolan Simrishamn
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss om barnkonventionen och vad en rättighet är. Vi diskuterar några av barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.

Innehåll

Syfte

 • Du ska få lära dig mer om vad FN står för och varför FN finns
 • Du ska få lära dig mer om barnkonventionen och dess artiklar
 • Du ska känna till att barns levnadsvillkor ser olika ut för barn i olika delar av världen

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Lyssna till/läsa texter som handlar om FN och om barnkonventionen
 • samtala om barnkonventionens innehåll
 • titta på Evas superkoll om barnkonventionen
 • titta på filmen Förortsungar och diskutera utifrån barnkonventionen
 • göra gruppövningar där vi diskuterar olika artiklar
 • göra kollage med artiklarna kopplat till filmen vi sett

Bedömning

Du visar att du kan reflektera kring barns rättigheter och skyldigheter i Sverige och i andra delar i världen genom att du:

 • vet vad FN står för och varför FN finns
 • kan namnge några rättigheter och skyldigheter som barn har i Sverige och andra delar av världen enligt barnkonventionen
 • deltar i diskussioner om ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: