Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoreflektion v.4-5

Skapad 2018-01-25 10:00 i Gäddans förskola Halmstad
Förskola
Emotionell kompetens

Innehåll

Vi har inte kommit så långt med våra superhjältar. Däremot har vi pratat om att dela in barnen i nya åldersblandade grupper för att arbeta med värdegrund. Vi har skrivit ut bilder (A4) på olika känslor; glad, ledsen, arg, förvånad och trött. Medvetet har bilder valts som visar olikheter, bla etniska olikheter och "udda personligheter", med tanke på likabehandling och att ifrågasätta de rådande normerna. Bilder av sådana personligheter har satts upp på väggarna lite här och där, vilket genast ledde till intressanta diskussioner med barnen.

Vissa barn leker ninjor och då går det rätt så vilt till. Vår plan är att låna böcker på biblioteket med detta ämne. Vi får se efter detta vart intresset leder oss och i vilka former vi kommer att arbeta med detta.

Nuvarande gruppindelning

1. Julia, Teodora, Teodor J, Kelian, Malte, Felicia, Adrian, Elliot, Albin, Joel

2. Tuva, Nikolina, Oliver, Keyla, Alexander, Otto, Maja, Luan, Arvid RK, Rasmus

3. Arta, Nowa, Ellen, Noel, Idris, Aaron, Måns, Wilda, Charlie, Arber

4. Elijona, Liam, Eleonor, Teodor S, Alicia, Novalie, Jacob, Mio, Alva, Arvid J

Alla grupper har vi inte samtidigt, som vi hade innan. Vi delar upp dem på två dagar, på prov. Startar v.6

Ansvarig:

1 Rebecca Janet   måndag

2 Eva Lovisa         måndag

3 Rebecca Lovisa   tisdag

4 Eva Janet        tisdag

 

 

 

V.5

Börja med känslan glad.

- Känslor smittar

-Rollspel

-Glad och tjurig- vem vill jag helst leka med?

-Hur ser "jag" ut när jag är glad?

-Var sitter känslan?

-Titta på bilder

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: