Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt sampel/genus

Skapad 2018-01-25 10:07 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att den gemenskap som redan finns bland barnen ska utvecklas och uppdateras. Vi vill att alla barn är och känner sig inkluderade i barngruppen oavsett kön, utseende, fysik förmåga eller social bakgrund.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommer använda oss av de tio små kompisböckerna. Vi vill använda oss av dramatisering, ikt (green-screen) och berättarteknik.  

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnen ska påverka innehållet. Det är deras berättelser och utmaningar som kommer styra.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Planeringen ska utvärderas under vårterminensgång. Vi kommer dokumentera i UNIKUM.

Hur gick det?

Vi har läst och lekt kompisböckerna. Vi har haft olika aktiviteter som vi kopplat till de olika syften som finns i boken. T ex har barnen fått komma på en lösning för stöket som kan uppkomma på toaletten när barnen ska vänta på sin tur. De har fått träna på hur man kan sprida glädje mellan varandra och samarbeta. 

Vi har även haft vardagsdiskussioner om värdegrunden, allas lika värde. 

Vad fungerade/fungerade inte?

Det som har fungerat är att alla barn oavsett ålder har blivit erbjudna aktiviteter. Alla barn har varit delaktiga på sitt sätt och lyssnat på böckerna. Att diskutera i vardagen istället för vid speciella utsatta tider: Har fått barnen att öppna sig mer och inte känt sig pressade att komma med "rätt" svar.  

Hur går vi vidare?

Vi kommer fortsätta att arbeta med genus, socialt samspel och värdegrunden. Nästa vecka på studiedagen den 9/4 ska vi få mer om genus och likabehandling och detta ser vi framemot. Efter denna inspirationsdag hoppas vi kunna gå vidare med arbetet i verksamheten med nya ögon, tankar och idéer.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: