Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music History - Oral Presentation

Skapad 2018-01-25 10:47 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 8 Engelska
Muntlig presentation

Innehåll

Det här ska vi lära:

Under vårterminen jobbar vi mot att utveckla din förmåga att:

 • tala (formulera sig muntligt), d.v.s. använda fraser och meningar inom ramen för ämnet, tala med begripligt uttal och med flyt
 • använda strategier för att göra sig förstådda, d.v.s. lösa problemet när man inte kan ett visst ord, att kommunicera innehåll t.ex. genom omformulering eller genom att be om (eller ge) samtalspartner hjälp
 • anpassa språket efter syften, mottagare och sammanhang, d.v.s. att man i talat språk inleder, avslutar och pratar på ett annat sätt än i en annan (t.ex. skriftlig) situation.

Så här ska vi jobba:

 • Work procedure:

  1. Start by choosing a music artist to do research about.

  2. Find facts about your artist. Make sure to note / copy your sources. Also, make sure to use reliable sources; someone’s blog is not considered reliable, but maybe it says where they got the information? Trace it back to the original source. Ask your teacher for help if you need to!

  3. Write your own text about the artist. Translate it if you use Swedish texts. Check the text for careless mistakes.

  4. Create a visual presentation. It could be a power point or keynote, but also an online version. Don’t put all your text into your visual presentation, but save some for your oral presentation. Otherwise, people will only read and not listen to what you are saying!

  5. Write down 2-3 questions that you want your listeners to find the answers to by listening to your presentation. Put these as the first slide and the last slide.

  6. Practise well before you present it to class. Make sure you pronounce everything correctly, check with your teacher if you need to. The better you know your material by heart, the better the presentation will be, and so will your feedback from your teacher and your audience be on this assignment.

  Good luck with your presentation!

Så här ska du få visa:

 • 3 minuters muntlig presentation med bilder, helst en Keynote-presentation.

 

Matriser

En
Engelska Oral Book Report

Ny nivå
E
C
A
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: