Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk vt 2018 år 5

Skapad 2018-01-25 10:53 i Domnarvets skola Borlänge
Arbetsområde där vi jobbar med bråk, vi jämför och storleksordnar bråk och titta på sambandet mellan bråk och decimaltal.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att få jobba med bråk och jämföra och storleksordna dem. Du kommer att få lära dig hur man kan skriva en halv på olika sätt och hur man kan göra om bråktal till decimaltal. Du kommer också att får lära dig att räkna ut del av antal tex 3/4 av 12.

Innehåll

Varför gör du det här?

 • Läsa och skriva bråk
 • Jämföra och storleksordna bråk
 • Räkna ut en del av ett visst antal, tex en tredjedel av 18
 • Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
 • Känna till vad ett bråkplank är

Vad behöver du lära dig?

 

 • Läsa och skriva bråk
 • Att skriva 1/2 med olika bråk
 • Jämföra och storleksordna bråk
 • Räkna ut en del av ett visst antal, tex en tredjedel av 18
 • Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
 • Känna till hur man använder ett bråkplank

 

Hur gör du?

 • genomgångar
 • praktiska övningar
 • enskilt arbete
 • problemlösning med bråk
 • arbete i grupp

Det här kommer att bedömas

 • ditt arbete på lektionerna såväl praktiskt som teoretiskt
 • din medverkan i muntliga diskussioner
 • ditt resultat på diagnosen
 • din förmåga att förklara hur du löser uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bråk

Mål

Eleverna kommer under detta kapitel att kort repetera begreppet bråk, hur man läser och skriver bråk. Eleverna kommer också för första gången att jobba med sjundedelar och niondelar. Eleverna kommer också för första gången att lära sig räkna med bråk där bråket anger en del av ett antal.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med god marginal
Kan läsa och skriva bråk
Kan räkna ut en viss del av ett antal t. ex. en tredjedel av 18.
Kan jämföra och storleksordna bråk
Kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Kan räkna ut fler delar av ett antal, tex 3/4 av 80.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: