Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-01-25 11:09 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades. Varför är Gustav Vasa den mest kända kungen i Sveriges historia? Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Målet med arbetsområdet:

Du kommer att få träna dessa förmågor:

procedurförmåga

 • Du funderar över historiska källor och ser kritiskt på dem.

begreppsliga förmåga

 • Du förstår och använder historiska begrepp som tillhör arbetsområdet.

analysförmåga

 • Du förklarar och beskriver hur händelser hänger ihop, vilka samband som finns och orsaker och konsekvenser.

Innehåll

 • Du ska kunna berätta om Stockholms blodbad.
 • Du ska känna till fakta om Gustav Vasa och hur han fick makten som kung.
 • Du ska veta någon anledning till varför vi firar Sveriges nationaldag 6 juni.
 • Du ska kunna berätta om några viktiga händelser under Gustav Vasas tid som kung.
 • Du ska veta vad reformationen var och vilka konsekvenser den fick.
 • Du ska kunna berätta om Gustav Vasas barn, framförallt hans tre söner som blev kungar.
 • Du ska känna till hur det var att leva i Sverige under Vasatiden, på landet och i staden.
 • Du ska kunna berätta om Sala silvergruva och varför det var viktigt för Sverige att det fanns en silvergruva i landet.
 • Du ska kunna nämna några spår från Vasatiden som finns kvar fortfarande idag.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar
 • Läsa texter utifrån  Boken om historia 2 och svara på frågor utifrån boken och genomgångar.
 • Se filmer
 • Diskutera i mindre och större grupp

 

Detta kommer att bedömas:

 • Hur du förklarar och resonerar kring orsaker och konsekvenser av olika händelser och handlingar under Vasatiden.
 • Hur du förklarar och beskriver olika spår som finns kvar från Vasatiden.
 • Hur du använder historiska begrepp som tillhör den aktuella tiden.

 

Så här kommer bedömningen att ske:

 • I diskussioner och i arbetet under lektionstid
 • Skriftligt förhör/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Matris Vasatiden

E
C
A
Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under vasatiden
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under vasatiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper om vasatiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Historiska källor
Eleven kan föra resonemang kring historiska källor så som händelser och personer.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan tolka historiska källor genom enkla resonemang.
Du kan tolka historiska källor genom utvecklade resonemang
Du kan tolka historiska källor på ett välutvecklat och nyanserade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: